SSO bo zamrznil sodelovanje v upravnem odboru SSG

Izvršni odbor Sveta slovenskih organizacij, ki je zasedal v sredo, 12. februarja, v Trstu, je opravil temeljito analizo o poteku dogodkov v Slovenskem stalnem gledališču, ki so zadevali izvolitev novega upravnega odbora in predsednika. S tem v zvezi so člani izvršnega odbora ocenili, da je zaradi izkrivljenega načina poročanja, potrebno posredovati javnosti nekatera temeljna pojasnila.

Vsi člani izvršnega odbora potrjujejo, da je Svet slovenskih organizacij v preteklosti veliko časa in energij posvetil reševanju finančnih in upravnih težav Slovenskega stalnega gledališča. To je storil iz prepričanja, da je in bo ta ustanova nezamenljiv temelj za celotno našo narodno skupnost pri ohranjanju ter razvijanju slovenske zavesti, jezika in kulture. V to danes še vedno prepričano verjamemo.

Izvršni odbor SSO izreka svojemu deželnemu predsedniku vso solidarnost in bližino ob dejstvu, da je bil preko medijev v zvezi s svojimi prizadevanjem pri reševanju SSG postavljen v napačno luč. Odločno obsoja in zavrača sramoten in nizkoten napad preko žaljivega pisma, ki si ga je uredništvo Primorskega dnevnika upalo objaviti brez slehernega dopolnila in v katerem je bil predsednik označen kot šovinist ter desničar. Predsedniku Dragu Štoki pa se nasprotno priznava temeljno vlogo, da je danes SSG sploh še pri življenju in ne v kakšnem stečajnem postopku, kot se je to dogajalo pred tremi leti. Njegova zasluga pri sestavi in uveljavljanju novega statuta SSG, ki utemeljuje naše gledališče kot produkcijsko gledališče avtohtone narodne skupnosti, je nesporna. 

Izvršni odbor SSO se zahvaljuje Maji Lapornik za opravljeno delo v svojstvu predsednice upravnega odbora SSG in ji izreka solidarnost ob krivičnem načinu njene zamenjave na predsedniškem mestu. Ob tej zahvali SSO zavrača vse napade in natolcevanja, ki vse do danes niso konkretno evidentirali hujših napak. 

člani izvršnega odbora smo tudi resno zaskrbljeni nad očitno organiziranostjo strategije, ki je imela kot edini cilj pridobitev predsedniškega mesta UO SSG, pri čemer se sredstev ni izbiralo. Opredelitev treh javnih ustanov pri izbiri predsednika/ce mimo statutarnih določil, je hud precedens, pogojen s trenutno politično večino, ki te ustanove vodi. Tako početje popolnoma spreminja duh, v katerem je bil sestavljen novi statut SSG in še posebno njegov 19. člen, ki zagotavlja slovenski narodni skupnosti vodenje in avtonomijo gledališke ustanove. V tem smislu je izvršni odbor SSO zato sklenil, da zamrzne svojo prisotnost v UO SSG, do tistega trenutka, ko se bodo razmere spet vrnile v normalen in pravni red, zapisan v statutu ustanove. Ta odločitev bo v kratkem posredovana vodstvu SSG.

člani izvršnega odbora SSO izražamo tudi veliko začudenje nad hitro odločitvijo, da se Diani Koloini podeli šestmesečni mandat umetniške vodje. Menimo namreč, da je to dejanje skrajno vprašljivo, saj je ravno ona sprožila medijsko gonjo, v kateri je blatila bivšo predsednico SSG Majo Lapornik in celoten UO. Kot nam je znano, se je UO odločil, da ob zapadlosti pogodbe ji ne podaljša več mandata, temveč kot določajo pravila objavi nov razpis, na katerega se je prijavilo več kandidatov in vsi so že opravili avdicijo. Popolnoma isti odbor, brez Maje Lapornik, pa je sedaj ocenil, da razpis ni bil pravilen in je izbral osebo, ki je prav ta odbor obtožila slabega in škodljivega vodenja. Ob tem pa bi radi razumeli čemu poseganje nekaterih organizacij iz matice kot npr. Združenje dramskih umetnikov Slovenije in po nekaterih vesteh sam minister RS za kulturo, z namenom, da bi gospa Diana Koloini ohranila svoj položaj umetniške vodje SSG. 

Svet slovenskih organizacij si bo še naprej prizadeval za ohranitev in razvoj SSG ter njegovega glavnega poslanstva v sklopu slovenske narodne skupnosti v FJK. To pa samo ob poštenem ravnanju vseh subjektov in doslednem spoštovanju statutarnih določil.

Trst, 13. februar 2014                                                  Izvršni odbor SSO