SSO čestital Novem glasu ob tisoči številki

Deželni predsednik SSO Walter Bandelj je pismeno čestital v.d. predsednika Zadruge Goriške mohorjeve Marku Tavčarju in odgovornemu uredniku Novega glasa ob izidu tisoče številke tednika.

V svojem pismu se predsednik Bandelj zahvaljuje "za požrtvovalno delo pri poročanju o bogatem in raznolikem življenju slovenske narodne skupnosti v FJK" in pri tem še posebno izpostavlja "skrb in pozornost do slovenskega jezika in zavesti, kar odlikuje Novi glas in potrjuje njegovo nenadomestljivo vlogo v zamejskem kontekstu, ki zvesto nadaljuje bogato dediščino predhodnikov Slovenskega primorca, Katoliškega glasa in Novega lista."

Za deželnega predsednika SSO pa so pomebne tudi "vrednote krščanstva, demokracije in slovenstva, ki jih Novi glas dosledno poudarja in so skupne Svetu slovenskih organizacij ter Zadrugi Goriške mohorjeve."

Poleg čestitk pa se je predsednik SSO navezal tudi na krizno stanje, v katerem se nahaja Zadruga Goriška mohorjeva. "Zavedam se, da bi bilo veliko boljše, ko bi izdaja št. 1000 Novega glasa prišla na dan v bistveno boljših razmerah", je zapisal predsednik Bandelj in pri tem dodal, da je "ta dogodek spodbuda, da si bo Svet slovenskih organizacij toliko bolj prizadeval v odnosu do Dežele FJK in do Slovenije za dokončno ureditev stanja Zadruge Goriške mohorjeve in za zagotovitev nemotenega delovanja ter izdajanja Novega glasa."