SSO in NSKS za ohranitev ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu

Narodni svet koroških Slovencev (NSKS) in Svet slovenskih organizacij (SSO) sta z zaskrbljenostjo sprejela vest iz medijev, da nova kolicijska pogodba predvideva odpravo ministra za Slovence v zamsjtvu in po svetu in da bi pristojni urad priključili ministrstvu za zunanje zadeve. Predsednik SSO Drago Štoka in poslovodeči podpredsednik Nanti Olip sta v tem smislu naslovila pismeni poziv na mandatarja za sestavo nove slovenske vlade Miroslava Cerarja, da se minister za Slovence v zamejstvu in po svetu ohrani. Poziv za v vednost posredovala tudi predsedniku Republike Slovenije Borutu Pahorju in predsedniku Državnega zbora Milanu Brglezu.

V dopisu Miroslavu Cerarju sta predstavnika Slovencev v FJK in na avstrijskem Koroškem opozorila, da predstavlja prisotnost ministra v slovenski vladi, ob pogledu na skupni jezikovni ter kulturni prostor vseh Slovencev, ki živimo v matični RS, v zamejstvu in po svetu, ustrezno upoštevanje zgodovinskih danosti ter spoštovanje zelo široko zasnovanega delovanja Slovencev zunaj mej RS na vseh področjih.

Pomeni pa tudi, da se posveča Slovencem v zamejstvu in po svetu primerna pozornost v vseh zadevah, ki zagotavljajo naš obstoj in pozitivni razvoj na področjih jezika, kulture, izobraževanja v slovenskem jeziku ter pri enakopravnem sodelovanju in sooblikovanju v političnem življenju držav, v katerih živimo; prav tako v gospodarstvu, pri mladinskem delu, v športu, v cerkvenih ustanovah itd.

Z ustavno ureditvijo zastopanosti italijanske in madžarske narodne skupnosti na parlamentarni ravni je RS zgled drugim državam v Evropi in po svetu. Minister/Ministrica na čelu urada za Slovence v zamejstvu in po svetu je dokaz, da RS posveča temu vprašanju veliko težo in da se ima za moralno oporo vsem Slovencem zunaj mej RS. Zavestna odločitev za samostojno ministrstvo za Slovence v zamejstvu in po svetu pomeni, da RS nas zamejcev ne prepušča poljubni usodi, s tem pa v zadnji posledici asimilaciji.

Samostojno ministrstvo za Slovence v zamejstvu in po svetu posveča Slovencem zunaj mej RS potrebno skrb, strokovnost ter spremstvo v pomembnih vprašanjih; skupno s visoko kvalificiranim osebjem Urada RS pomaga ne le pri reševanju gmotnih težav v ustanovah zamejskih Slovencev, temveč se v rednih in neposrednih stikih dejavno vključuje v sprotno reševanje ter urejevanje problemov.

NSKS in SSO pozivata, da se ne odpravi tako obsežnega in zahtevnega samostojnega ministrstva za Slovence v zamejstvu in po svetu ter se ne priključi tega ministrstvu za zunanje zadeve. To bi bilo po prepričanju NSKS in SSO napačno znamenje, ki ga daje RS vsem državam, v katerih živimo Slovenci v zamejstvu in po svetu.

V številnih državah, ki na tem področju ne dosegajo ravni RS, ki ima za to področje samostojno mimnistrstvo, so pristojna za zadeve njihovih narodnih skupnosti v zamejstvu in po svetu vsaj ministrstva za zunanje zadeve, če že ne urad pri samem predsedniku vlade.

Štoka in Olip sta pismo zaključila s sporočilo, da NSKS in SSO pričakujeta, da se ohrani samostojno ministrstvo za Slovence v zamejstvu in po svetu in da se njegove pristojnosti ter pooblastila še podkrepijo.