SSO in SKGZ za čim boljše delovanje SSG

Krovni organizaciji Slovencev v Italiji, Slovenska kulturno gospodarska zveza (SKGZ) in Svet slovenskih organizacij (SSO) se zavzemata za obstoj in čim boljše delovanje Slovenskega stalnega gledališča v Trstu (SSG), katerega sta tudi ustanovni članici. To sta predsednika Rudi Pavšič (SKGZ) in Walter Bandelj (SSO) zagotovila predsednici Upravnega sveta SSG Bredi Pahor na sestanku, namenjenemu preučitvi številnih javnih izjav in dopisov o položaju v tržaškem gledališču. Pavšiča in Bandlja je Breda Pahor seznanila z zadnjimi sklepi US, med katerimi je bila ponudba pogodbe za določen čas osmim igralcem. Vsi igralci so pogodbe sprejeli. Iz pogovora je izšla težnja o skupnem iskanju rešitev, ko in če pride do zapletov. Predsednika krovnih sta bila tudi mnenja, da javno izpostavljanje in individualno nastopanje ne delujeta v dobrobit gledališča, za kar se SKGZ in SSO prvenstveno zavzemata. Podčrtala sta tudi skrb, da je do javnega polemiziranja prišlo v obdobju poletne abonmajske kampanje.

Na srečanju na sedežu SKGZ je bil govor tudi o drugih vprašanjih, ki jih je treba rešiti, npr. o nujnih spremembah obstoječega statuta SSG. O pogovoru s predsednico US SSG Bredo Pahor sta Rudi Pavšič in Walter Bandelj seznanila ministra RS za Slovence v zamejstvu in po svetu Gorazda Žmavca in novega slovenskega ministra za kulturo Toneta Peršaka. Na srečanju, ki je bilo že prej dogovorjeno, v goriškem Kulturnem domu sta predsednika krovnih organizacij Slovencev v Italiji ponovno potrdila njuno primarno skrb za obstoj in razvoj ene najpomembnejših kulturnih institucij ”na zahodnem robu slovenstva”. Izpostavila sta nujnost dogovarjanja in skupnega oblikovanja rešitev.

Trst, 21. julija 2016