SSO je član FUEN

Lorán Vincze potrjen za predsednika, Angelika Mlinar podpredsednica FUEN

Daniel Alfreider, Walter Bandelj in Lorán Vincze

Svet slovenskih organizacij je nova redna članica evropske krovne organizacije narodnih manjšin FUEN. Na kongresu v Bratislavi je bilo članstvo SSO soglasno potrjeno s strani delegatov, ki so se v imenu številnih manjšinskih organizacij iz vse Evrope udeležili letošnjega jubilejnega kongresa ob 70. letnici ustanovitve te organizacije.

Skupaj s SSO-jem sta bili sprejeti še Srbsko-Romunsko združenje Lunjina in Demokratično združenje Čehov in Slovakov v Romuniji. Združenje Panhellenic Pomak Association je prejelo status podpornega članstva, nemška skupnost iz Kazakhstana “Wiedergeburt” Public Foundation pa je prevzela članstvo združenja Wiedergeburt.

Novo vodstvo Fuen

Loránt Vincze potrjen za predsednika Fuen

Dosedanji predsednik Loránt Vincze je bil potrjen še za en mandat. V novo predsedstvo je bila izvoljena koroška Slovenka Angelika Mlinar, ki jo je predlagal Narodni svet koroških Slovencev. Ostali člani predsedstva Fuen so Daniel Alfreider, Gösta Toft, Halit Habip Oğlu, Bahne Bahnsen in Vladimir Ham.

Skupščina delegatov Fuen je določila, da bo leta 2021 kongres v Tallinu in ga bo gostila ruska manjšina. Za leto 2020 pa bo še potrebno določiti mesto.