SSO na 70. kongresu FUEN

Stefania Beretta, Neža Kravos in Julijan Čavdek

Z živopisanimi in bogato obleženimi stojnicami tržnice narodnih manjšin se je v sredo, 12. junija, v Bratislavi pričel jubilejni 70. kongres Fuen. Preko 100 udeležencev je že na prvem dnevu potrdilo, da gre za največjo krovno organizacijo, ki združuje jezikovne in narodne manjšine v Evropi. Na stojnicah je bilo mogoče vsako manjšino posebej videti in okusiti. Predstvaljene so bile številne publikacije, na voljo so bile tudi dobrote, ki so del kulinarične dediščine evropskega prostora.

Delegati na otvoritvi kongresa Fuen v Bratislavi

Letošnje tržnice narodnih manjšin na kongresu Fuen se je udeležil tudi Svet slovenskih organizacij, ki bo v soboto, 15. junija, sprejet med članice. Na stojnici je SSO dal na razpolago prisotnim brošuro, ki je bila izdana ob 40. letnici ustanovitve in pa publikacijo Mi, Slovenci v Italiji. V sodelovanju s Kmečko zvezo je bilo na voljo vino Prosekar in salame kmetije Franca Fabca, zelo dobro so se obnesli sir, med in marmelada Lokande Devetak in Hiše okusov iz Vrha sv. Mihaela.

Tržnico narodnih manjšin je odprl podpredsednik FUEN Bernard Ziesch in se zahvalil društvu Madžarov na Slovaškem MKP in Združenju karpatskih Nemcev ADV, ki gostita letošnji kongres. V imenu obeh organizacij sta pozdravila dr. Ondrej Pöss (ADV) in dr. József Menyhárt (MKP).

Podpredsednik FUEN Bernard Ziesch

https://www.fuen.org/news/single/article/the-fuen-anniversary-congress-is-informally-open/