SSO ni prejel vabila na Slomak

Tiskovno poročilo

V zvezi z raznimi poročili, ki so izšla te dni v slovenskih medijih v zvezi z dejavnostjo Slomaka tiskovni urad SSO želi slovenski javnosti posredovati naslednje informacije:

1)            Na sejo članic Slomaka, ki je bila 6. decembra v prostorih Svetovnega slovenskega kongresa po kosilu na ljubljanskem gradu, ki je bilo za to priložnost organizirano v čast članom Sveta za Slovence v zamejstvu po srečanju, ki so ga ti imeli s predsednico slovenske vlade mag. Alenko Bratušek, SSO, oz. njegov predsednik nista bila nikdar vabljena. Vabilo je bilo za sejo v Pavlovi hiši na Štajerskem, a je predsednik SSO Drago Štoka prosil, da to sejo odložijo in da se skliče novo na sedežu Svetovnega slovenskega kongresa. Na njegovo prošnjo ni bilo s strani Slomaka nobenega odgovora, vsaj do danes ne.

2)            SSO je slovenski javnosti dolžan pojasniti, da je član Slomaka od leta 2004, ko je bil istočasno sprejet tudi statut, ki Slomaka obvezuje k soglasnim sklepom in pa rotaciji glede predsedniškega mesta.

SSO je pred tremi leti predlagal za predsednika Slomaka svojega kandidata v osebi dr. prim. Bernarda Špacapana, a ostali člani Slomaka te kandidature niso podprli, dotedanji dolgoletni predsednik SKGZ Rudi Pavšič pa je svojo kandidaturo zamrznil.

SSO vztraja pri stališču, da se statut Slomaka spoštuje in da se ohranja enotnost med zamejskimi organizacijami na podlagi skupnega konsenza in demokratičnega načela rotacije, oz. kroženja predsedniškega mesta.

3)            Seja, ki je bila mimo SSO sklicana za 6. december na sedežu Svetovnega slovenskega kongresa je za SSO nična in se bo SSO poslužil vseh možnih pravnih poti, da se načela, ki so zapisana v statutu z dne 28. in 29. marca 2006 tudi dejansko spoštujejo, ker živimo pač v demokratični in ne v kaki brezpravni družbi.

SSO hoče biti do kraja zvest obstoječemu statutu in normam ustavne listine Slomaka z dne 4. junija 2004, vključno s spoštovanjem načela rotacije in soglasja v temeljnih sklepih Slomaka in se bo v tem smislu tudi v bodoče jasno in odločno ravnal.

4)            če nekatere članice mislijo izstopiti iz Slomaka in ustanoviti neko novo organizacijo brez nekaterih zgodovinskih komponent sedanje Zveze, ne moremo seveda na to vplivati še manj pa pristati, pozivamo pa vse sedanje članice Slomaka, da se zberejo v sedanji sestavi in poiščejo ustrezno rešitev.

Svet slovenskih organizacij