SSO ostro obsoja mazaško akcijo neofašistične organizacije CasaPound

Svet slovenskih organizacij ostro obsoja današnjo mazaško akcijo, ki jo je zagrešila neofašistična organizacija CasaPaound in tako še enkrat pokazala, kakšen odnos goji do Slovencev. Še posebno hudo je, da je zadnji dogodek prizadel domova slovenskih organizacij, kjer se gojita in razvijata slovenskih jezik in kultura. In to ne gre v korist samo Slovencem, temveč je v dobrobit celotni skupnosti, tudi italijanskem delu prebivalstva. Nenazadnje so slovenski domovi in organizacije, ki znotraj njih delujejo, nazamenljiv proizvaljalec vrednot miru, sožitja, sodelovanja in strpnosti, brez katerih ni mogoč noben družbeni napredek.

Čas je, da se takemu početju s strani organizacije Casapound naredi konec enkrat za zmeraj. Zaradi tega SSO poziva oblasti, da nemudoma preiščejo in primerno kaznujejo krivce, ki so svoje fašistične plakate lepili na nedovoljene kraje in s stem prizadeli  poleg moralne tudi gmotno škodo.

Na dan, ko bi bilo potrebno tragedijo fojb in celotnega zgodovinskega konteksta, v katerega ta tragedija spada, obeležiti v duhu medsebojnega spoštovanja in sodelovanja, je fašistično dejanje proti slovenskim domovom huda klofuta demokratičnim vrednotam in človekovim svoboščin, na katerih gradimo prihodnost tega prostora. Republika Italija, ki je bila ustanovljena s strani vseh tistih, ki so se borili proti nacifašističnim silam, mora javno in odoločno obsoditi zgoraj omenjeno početje. Slednje namreč spominja na hudo breme raznarodovalnega nasilja, ki je Slovence prizadel po prvi svetovni vojni in zarezal globoko rano v odnose z italijanskim prebivalstvo. Veliko energije in prizadevanj je bilo potrebnih, da smo kot sosednja naroda lahko pod okriljem Evrope spet začeli sodelovati. V tem duhu je bilo leta 2000 napisano zgodovinsko poročilo, ki ga je pripravila mešna italijansko-slovenska zgodovinska komisija. Prepotrebno bi bilo, da se ga spet vzame v roke, tako da ga obe strani sprejmeta za svojega in se končno zapre to tragično obdobje, v katerem so prebivalci teh krajev trpeli in umirali.

Trst, 10. februarja 2020                                                

Svet slovenskih organizacij