SSO poziva k podpisu evropske pobude za boljši status regij z manjšinami v Eu

Svet slovenskih organizacij poziva k podpisu evropske pobude za boljši status regij z manjšinami v Evropski uniji in ki jo podpira tudi Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Trenutno se po vsej Evropi podpisuje pobuda, ki je velika priložnost tudi za Slovence v zamejstvu. Če bi pobuda uspela, bi lahko naše manjšine črpale sredstva iz kohezijskih sredstev EU, kar bi zelo pomagalo pri ohranjanju slovenstva v zamejstvu.

Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu hkrati opozarja, da je to priložnost tudi za obmejna območja Slovenije, kot sta Istra in Pomurje, saj bi tudi ti območji lahko črpali dodatna evropska sredstva zaradi prisotnosti italijanske in madžarske manjšine.

Pobudniki so potreben en milijon podpisov že zbrali, šest držav od sedmih potrebnih je tudi že preseglo predpisan kvorum. Manjka torej le še sedma država z dovolj podpisi. 

Čas za zbiranje podpisov je še do 7. februarja.

Svoj podpis lahko prispevate na tej povezavi oziroma na spletni strani SIGNITEUROPE.COM in tako pomagate Slovencem v zamejstvu.

Od kar Evropska unija deluje po Lizbonski pogodbi imajo njeni državljani novo možnost za uveljavljanje svojih interesov in predlogov, kako upravljati skupno evropsko prihodnost. »Evropska državljanska pobuda« je instrument, v skladu s katerim če pobudniki zberejo v vseh državah članicah EU vsaj en milijon podpisov, pri tem pa mora vsaj sedem držav prekoračiti določen kvorum, je Evropska komisija dolžna vsebinsko obravnavati njihovo pobudo. Do sedaj je bilo uspešnih le šest takšnih pobud, trenutno pa so zelo blizu uspehu evropske narodne manjšine. Te želijo, da bi bile obmejne regije, kjer prebivajo narodne manjšine, deležne posebnih spodbud iz evropskih kohezijskih sredstev. Prav obmejne regije in regije s pristnostjo manjšin namreč pogosto pesti izseljevanje in slaba ekonomska razvitost. Uspeh evropskih narodnih manjšin bi bil tudi uspeh Slovencev v zamejstvu.

Poizv za podpis evropske pobude je SSO objavil tudi na lastni Facebook strani.