SSO solidaren do rojakov na avstrijskem Koroškem

Izvršni odbor Sveta slovenskih organizacij, ki je zasedal v četrtek, 16. februarja, izreka koroškim rojakom solidarnost ob hudem in nesprejemljivem poskusu zapostavljanja slovenskega jezika in narodnosti v koroški deželni ustavi

Slovenska narodna skupnost na avstrijskem Koroškem ima pravico do priznanja v temeljni deželni listini Zvezne dežele Koroške zaradi kulturne, jezikovne, narodne in zgodovinske prisotnosti. Nepriznavanje tega bi pomenilo nespoštovanje pravic, ki so splošno sprejete z mednarodno priznanimi dokumenti od Splošne deklaracije človekovih pravic iz leta 1948 naprej.

Zapis v koroški deželni ustavi, s katerim bi se Slovencem priznala narodna prisotnost in jezikovna enakopravnost, je za Zvezno deželo Koroško pravna in moralna obveznost. To mora potrditi tudi Republika Avstrija, ker je vprašanje spoštovanja in uveljavljanja pravic slovenske narodne skupnosti zapisano v avstrijski državni pogodbi ter obenem osnova za dobre sosedske odnose in za uspešno ter daljnoročno mednarodno sodelovanje z Republiko Slovenijo.

Svet slovenskih organizacij pozdravlja vse pobude pristojnih državnih organov Republike Slovenije, ki so tako jasno dokazali, da stoji matična država ob strani slovenski narodni skupnosti na avstrijskem Koroškem, saj ravno v tem trenutku najbolj potrebuje vsestransko pomoč in solidarnost.

Svet slovenskih organizacij