SSO zelo zaskrbljen zaradi situacije na Deželi FJK

Svet slovenskih organizacij je zelo zaskrbljen zaradi številnih še odprtih vprašanj, ki se tičejo slovenske narodne skupnosti v FJK, za katere je pristojno deželno odborništvo za kulturo. Tako stanje pa ne ustvarja tiste pozitivne sinergije, ki bi bila potrebna, da se izvedejo številni načrti in se sredstva iz zakona 38/2001 uporabijo na najbolj učinkovit način. To je bila najbolj prisoten skupni argument v številnih točkah, ki jih je deželni predsednik SSO Walter Bandelj izpostavil v svojem poročilu delegatom na zasedanju Deželnega sveta krovne organizacije, ki je potekalo v sredo, 28. junija, v Kulturnem domu na Colu (občina Repentabor). Deželnemu svetu SSO je prvič predsedoval Mitja Petaros, ki je bil na začetku zasedanja izvoljen za predsednika.

Predsednik SSO Walter Bandelj se je v svojem poročilu dotaknil številnih argumentov. Potrdil je delovanje na načelih demokracije, krščanstva in slovenstva ter prizadevanje za večje vključevanje mladih v vodstva organizacij in društev. SSO si stalno prizadeva za Slovence v Kanalski dolini, kjer je glavna pozornost usmerjena v zagotovitev učenja slovenskega jezika na podlagi trojezičnega šolstva. Prioriteta pa je tudi prizadevanje za Slovence v Benečiji ter v Nediških in Terskih dolinah, kjer je še vedno močno nasprotovanje uveljavljanju slovenskih pravic s strani določenih političnih krogov. V tem smislu je bilo zelo pomembno poimenovanje dvojezične šole, kjer je bil prisoten predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, kar je imelo veliko odmevnost v vidmeski in deželni javnosti.

Predsednik Bandelj je izrazil določene kritike nad dejstvom, da Centralni urad za slovenščino pri Deželi FJK še vedno ni začel delovati. Izpostavil je tudi primer enega izmed županov slovenskih občin, ki je moral vrniti finančna sredstva, ker mu zakon o stabilnosti ne omogoča, da zaposli dodatnega osebja in to je pravi nesmisel. Po drugi strani je zaskrbljujoče, kar se dogaja na politični ravni po upravnih volitvah. Leva sredina je v velikih težavah in Slovenci si moramo razjasniti, kaj res hočemo v prihodnje, ker se je politična občutljivost slovenskega volilnega telesa precej spremenila.

Potrebna je vsestranska večja enotnost, ki se pa mora začeti že pri skupnih organizacijah, kot je npr. Kmečka zveza, v katero bi lahko bilo včlanjenih bistveno več kmetov in pa sodelovanje med kulturnimi ustanovami ter našim gospodarstvom.

Deželni predsednik SSO se je zaustavil tudi ob novem načinu financiranja primarnih ustanov. S tem v zvezi je odbornik Ivo Corva poročal o delovanju ožje skupine, ki pripravlja predlog za ocenjevanje delovanja. Ker je zadeva kompleksna bo potrebno več časa in zaradi tega je bilo predlagano, da naj reforma stopi v veljavo v letu 2018. V nadaljevanju se je predsednik Bandelj dotaknil še združevanja glasbenih šol, ki mora potekati na prostovoljni ravni, prizadevanj za uporabo šumnikov v vsedržavnem podatkovnem sistemu, kjer je v veliko pomoč sedanja vladna komisarka Annapaola Porzio ter sodelovanje s tržaškim škofom msgr. Giampaolom Crepaldijem.

Poročilo predsednika se je zaključilo z ugotovitvijo, da kot slovenska narodna skupnost potrebujemo več promocije in s tem v zvezi se pripravlja skupna brošura. Na koncu se je še zahvalil vsem sodelavcem in uslužbencem za vsestransko pomoč. Sledila je razprava, ki se je kritično dotaknila vprašanja o novem financiranju ter o vedno šibkejši avtonomiji, ki jo uživamo Slovenci in slabo se nam kaže predvsem z vidika političnega zastopstva. Nekateri delegati so se dotaknili tudi vprašanja združevanja glasbenega šolstva in uporabe goriškega Trgovskega doma, kjer pa so prostori v zelo slabem stanju in obnova bo zahtevala precej finančnih sredstev.

V nadaljevanju zasedanja je bil odobren obračun za leto 2016 in proračun za 2017. Oba finančna dokumenta je predstavil deželni blagajnik Ivo Corva in sta bila potrjena s strani delegatov na Deželnem svetu SSO.

Pomembna novost tega zasedanja Deželnega sveta SSO je bila predstavitev načrta za obnovo Stadiona 1. maj, za katero je zelo izčrpno poskrbel Gorazd Pučnik s projekcijo prosojnic. Načrt je zelo ambiciozen saj gre za večjo večnamensko telovadnico. V razpravi so se pojavili pomisleki zakaj tako velik objekt in koliko bo stroškov za izgradnjo ter za upravljanje. Pučnik je povdal, da že sedaj navadne telovadnice ne prinašajo dobičkov in tudi jih je vedno bolj težko vzdrževati tako s strani lastnkov kot društev, ki jih uporabljajo. To je tudi razlog, zaradi katerega so šli v načrtovanje tako velikega objekta, ki bo namenjen Slovencem v Trstu in šolski populacij, ki obiskuje slovenske nižje in višje srednje šole v bližini. Po drugi strani ga bo mogoče tudi dajati v najem vsem tistim, ki ga bodo potrebovali. Najem pa bo na podlagi koriščenih ur ali pa na podlagi izvedbe turnirjev. Za eno in za drugo je v Trstu veliko povpraševanja, ni pa primernih in zadostnih objektov.

Trst, 30. junij 2017