Statut SSG je potrebno spoštovati

SSO obžaluje dogajanje dne 4. februarja 2014 na Skupščini SSG, kjer je prišlo do grobega kršenja in nespoštovanja statuta SSG. 19. člen statuta predvideva, da imenujejo dve krovni organizaciji in Društvo Slovensko gledališče enega kandidata za predsednika SSG, ki ga potem Skupščina tudi sprejme. Ker med krovnima organizacijama ni prišlo do enotnega predloga, je na predlog predstavnice Pokrajine Trst prišlo do volitev za predsednika SSG, kar predstavlja kršenje 19. člena statuta. SSO se zavzema za spoštovanje pravnega reda in smatra izvolitev predsednika SSG za nelegalno. Hkrati se sprašuje, kateri organi Društva Slovensko gledališče so izvolili svojega predstavnika v Skupščini in ga določili tudi za odbor SSG, ko Društvo že leta nima občnega zbora in torej deluje izven pravil pravne države. SSO bo na pristojne organe naslovil ustrezne pritožbe in smatra izvolitev na včerajšnji Skupščini SSG za nično.

To je nevaren precedens, ki bi znal v bodočnosti prek Slovencem nenaklonjenih opcij pripeljati vodstvo SSG v kaj čudne narodnostne in politične vode. SSO apelira zato na vodstvo SKGZ, da se zaveda te nevarnosti, ki preti ne samo SSG, ampak celotni slovenski narodni skupnosti in se vrne na pot pravnega reda in spoštovanja norm obstoječega statuta SSG.

Svet slovenskih organizacij