ŠTIPENDIJA ALBINA LOČIČNIKA ZA AKADEMSKO LETO 2020/2021

Albin Ločičnik

Slovenska prosveta razpisuje že deveto leto  štipendije iz Sklada Albina Ločičnika v spomin na dobrotnika in zavednega Slovenca inž. Albina Ločičnika.

Štipendije so namenjene slovenskim univerzitetnim študentom in študentkam inženirstva s stalnim bivališčem v Furlaniji Julijski krajini, ki so se v študijskem letu 2020/21 vpisali na študij omenjene smeri. Prošnjam je treba priložiti:

  • kratek življenjepis – europass (s podatki o dosedanjem šolanju in delovanju v slovenskih organizacijah)
  • potrdilo o vpisu na fakulteto oziroma potrdilo o opravljenih izpitih za naslednje letnike

Predvidene so štiri štipendije, o katerih višini bo odločala komisija. Ob enakih pogojih bodo imeli  prednost študenti gradbene smeri.

Prosilci morajo oddati prošnje do 21. decembra 2020 po pošti s pripisom »prošnja za štipendijo« na:

Slovenska prosveta, Ul. Donizetti 3,  34133 Trst 

ali po elektronski pošti uprava@slovenskaprosveta.org 

Razpis je objavljen tudi na spletni strani Slovenske prosvete (www.slovenskaprosveta.org), za dodatne informacije pišite na uprava@slovenskaprosveta.org.