Štoka in Bandelj pri novem goriškem prefektu

Novi goriški prefekt Vittorio Zappalorto je danes sprejel predstavnika Sveta slovenskih organizacij, predsednika Draga Štoko in Walterja Bandlja. Šlo je za vljudnostni obisk, ki je imel namen, da se prefektu predstavi krovno organizacijo, slovensko narodno skupnost v deželi in na Goriškem ter odprta in aktualna vprašanja.

Deželni predsednik Drago Štoka je goriškemu prefektu podrobno predstavil SSO, načela in vrednote, na katerih deluje, kako je razdeljen na podlagi treh pokrajin, kjer je slovenska manjšina prisotna in katere so glavne institucionalne zadolžitve, ki jih opravlja v odnosu do Italije in Slovenije. Predsednik Štoka se je dotaknil tudi vprašanja koncentracijskega taborišča v Viscu, ki ga obravnava vladno omizje v Rimu in mu sledi deželna vladna komisarka Francesca Adelaide Garuffi.

Pokrajinski predsednik Walter Bandelj se je dotaknil od bliže goriške problematike in izvajanja zakona 38/01, s posebnim poudarkom na uporabo slovenščine v javnosti in javnih dokumentih. Pri tem je izpostavil vprašanje sedeža zemljiške knjige, ki je bil vedno v Gorici, v zadnjih dneh pa se govori o preselitvi v Gradišče.

Prefekt Vittorio Zappalorto se je Štoki in Bandlju zahvalil za obisk. V nadaljnem razgovoru je bilo še govora o evroprojektih, ki potekajo med Italijo in Slovenijo, in v katerih sodeluje tudi SSO ter o čezmejnem sodelovanju. Dogovorjeno je tudi bilo, da bo prefekt v mesecu februarju obiskal nekatere strukture kjer poteka delovanje SSO in včlanjenih organizacij in društev.