Študijska štipendija Albina Ločičnika 2014/2015

RAZPIS ŠTUDIJSKE ŠTIPENDIJE ALBINA LOčIčNIKA ZA AKADEMSKO LETO 2014/2015

Slovenska prosveta razpisuje štiri študijske štipendije iz Sklada Albina Ločičnika v spomin na dobrotnika in zavednega Slovenca inž. Albina Ločičnika.

Štipendije so namenjene slovenskim univerzitetnim študentom in študentkam inženirstva s stalnim bivališčem v Furlaniji Julijski krajini, ki so se v študijskem letu 2014/15 vpisali na študij omenjene smeri.

Prošnje je treba nasloviti na Slovensko prosveto, ul. Donizetti 3, 34133 Trst do 15. januarja 2015.

Prošnji je treba priložiti:

–         kratek življenjepis (s podatki o dosedanjem šolanju in sodelovanju v slovenskih organizacijah)

–         potrdilo o vpisu v prvi letnik oziroma potrdilo o opravljenih izpitih za naslednje letnike

–         potrdilo ISEE

Predvidene so: dve štipendiji po 800,00 € za študenta/tko prvega letnika in dve štipendiji po 1.500,00 € za študente/tke naslednjih letnikov. Komisija bo ob enakih pogojih dala prednost študentom gradbene smeri.

Razpis je objavljen tudi na spletni strani Slovenske prosvete: www.slovenskaprosveta.org