SZND Valvasor

  • Slovensko zgodovinsko numizmatično
  • društvo Janez Vajkard Valvasor
  • Ul. Prosvetnega doma 1
  • 34151  Opčine (TS)