Tekmovanje MLADI ODER

SLOVENSKA PROSVETA IN ZVEZA SLOVENSKE KATOLIŠKE PROSVETE razpisujeta 40. TEKMOVANJE ZAMEJSKIH AMATERSKIH ODROV

"MLADI ODER"

Tekmovanja se lahko udeležijo amaterski odri, ki delujejo v naši deželi.

Tekmovanje traja do konca leta 2014. Izid bo javno razglašen ob slovenskem kultrurnem prazniku februarja prihodnjega leta. Skupine, ki se nameravajo udeležiti tekmovanja, morajo javiti svojo udeležbo enemu od prirediteljev.

Za dodatna pojasnila in prijave se je treba javiti na naslov:

SLOVENSKA PROSVETA, ul. Donizetti 3, Trst; tel.: 040 370846; uprava@slovenskaprosveta.org;

ZVEZA KATOLIŠKE PROVSVETE, v.le XX Settembre 85, Gorica; tel.: 0481 538128; zskp_gorica@yahoo.it