Tržaška prefektinja sprejela predsednika Sveta slovenskih organizacij

Na temelju vsega tega, kar se je do danes udejanilo, lahko nadaljujemo z izvajanjem tistih določil iz zaščitnega zakona 38/2001, ki so še delno ali v celoti neizpolnjene. To pa mora biti, ob spoštovanju načelnih pravic, uokvirjeno v današnji čas. Zaradi tega in na podlagi dosedanje izkušnje, se kaže potreba po nekaterih spremembah v zaščitnem zakonu, da bo izvajanje doseglo večjo učinkovitost. To je povzetek prvega srečanja med deželnim predsednikom Svet slovenskih organizacij Walterjem Bandljem ter vladno komisarko in tržaško prefektinjo Francesco Adelaide Garufi, ki je potekalo v četrtek, 8. oktobra 2015, v vladni palači v Trstu. Sprejema pri tržaški prefektinji Garufi so se udeležili še namestnica vodje kabineta Beatrice Musolino, pokrajinski predsednik SSO Igor Švab ter odbornik Ivo Corva.

Predsednik SSO Walter Bandelj se je uvodoma zahvalil prefektinji Garufi za razpoložljivost in za pozornost do slovenske narodne skupnosti v deželi FJK, še posebno kar se tiče izvajanja zaščitnega zakona 38/2001. V nadaljevanju pogovora pa so se dotaknili posameznih področij zaščite. Glede toponomastike in uporabe šumnikov so skupno ugotovili, kar je bilo narejeno in kaj je še potrebno urediti. Na tem področju je bilo še posebej izpostavljeno nadaljevanje dogovarjanja z agencijo za prihodke, da se uveljavi pravilno zapisovanje imen in priimkov.

Predstavniki Sveta slovenskih organizacij so tržaški prefektinji predstavili potek vračanja Narodnega doma pri sv. Ivanu in dogovarjanja s tržaško univerzo o uporabi prostorov v Narodnem domu v ul. Filzi. Glede uvedbe slovenske sekcije pri tržaškem konservatoriju Tartini, kjer se je zakonsko izvajanje v bistvu zaustavilo, pa bi bilo potrebno opredeliti glavne prioritete za poučevanje glasbe in inštrumentov.

Prefektinjo Garufi je še posebej zanimalo izvajanje evropskih projektov. Ivo Corva je tržaški prefektinji orisal izkušnjo, ki si jo je na tem področju pridobil Svet slovenskih organizacij tako samostojno kot v sodelovanju z drugo krovno organizacijo SKGZ in Unijo Italijanov. Prefektinja je še prisluhnila predstavitvi doseženih ciljev v sklopu evroprojektov Jezik/Lingua in Enri ter priprav za njuno nadgradnjo v novem programskem obdobju.

Na srečanju je bilo govora tudi o prihodnjem zasedanju vladnega omizja, ki se bo sestalo v Rimu proti koncu leta. Predsednik SSO Bandelj je v luči priprav na to zasedanje, predlagal, da se poleg vprašanja o nadaljnem financiranju slovenske manjšine na podlagi zakona 38/2001 na dnevni red vključi tudi nov volilni zakon ter izvajanje deželne reforme za krajevne uprave.

Ob zaključku srečanja so predstavniki Sveta slovenskih organizaciji v spomin na to prvo srečanje podarili trijezično knjigo Moje korenine slovenskega slikarja Bogadana Groma, ki je izšla pri tržaški založbi Mladika.

Trst, 9. oktober 2015                                                                        Svet slovenskih organizacij

                                                                                                          Tiskovni urad