Upati je v boljše čase za manjšine

Predsednik SSO Bandelj na obisku v Ljubljani s predstavniki FUEN-a

Predsednk Sveta slovenskih organizaij, Walter Bandelj, je imel, s predstavniki organizacije FUEN, v ponedeljek, 22. julija, uspešen delovni obisk v Ljubljani. Namen srečanj pod vodstvom predsednika FUEN Loránta Vinczeja in podpredsednice Angelike Mlinar, vodje slovenskih organizacij članic, je bilo pridobivanje podpore vlade in parlamenta Republike Slovenije za pobudo Minority SafePack, katere cilj je zaščita narodnih skupnosti in spodbujanje jezikovne in kulturne raznolikosti. Poleg predsednika Vinczeja, podpredsednice Mlinar so bili prisotni tudi amb. Valentin Inzko za Narodni svet Koroških Slovencev iz Koroške, Walter Bandelj za SSO iz Italije in FUEN-ov svetovalec Nagy Dénes András.

Minority SafePack, ki ga podpira 1.128.385 državljanov EU, od tega 6168 državljanov Slovenije, je evropska državljanska pobuda, ki vsebuje devet predlogov. Skupaj nameravajo oblikovati temelje za vzpostavitev celovitega pravnega okvira EU za pravice manjšin. Za zagotovitev uradne slovenske podpore pobudi se je skupina srečala s predsednikom Državnega zbora RS Dejanom Židanom, podpredsednikom vlade in ministrom za infrastrukturo Alenko Bratušek, ministrom Petrom Jožefom Česnikom in državnim sekretarjem Dobranom Božičem na Ministrstvu za zunanje zadeve.

Predsednik FUEN-a je vsem predstavil MSP kot sedanji najvažnejši projekt pri organizaciji FUEN. Podpredsednica FUEN-a, Angelika Mlinar, je poudarila okvir za zaščito manjšin, ki ga ima Slovenija za madžarske in italijanske avtohtone skupnosti, ki je primer dobre prakse na katerega bi se mogle zgledovati vse države v Evropi.

Podpredsednica vlade Alenka Bratušek je potrdila, da ona in njena stranka podpirata pobudo Minority SafePack. Gospa Bratušek je obljubila, da bo podprla večstrankarsko parlamentarno resolucijo, ki podpira manjši varni paket. Minister Jožef Česnik je napovedal, da bo pozval k podpori pobude manjšega varnega paketa na Strateškem forumu, ki bo potekal letos na Bledu. Državni sekretar Božič je povedal, da je Minority SafePack instrument, s katerim lahko najboljše obstoječe prakse na ravni držav članic EU, kot so tiste v Republiki Sloveniji, pridejo na raven Evropske unije. Državni sekretar je ob tem opozoril, da bi morala tema zaščite narodnih manjšin postati ključna točka v prihajajočem slovenskem predsedovanju Evropskega sveta. Predsednik Državnega zbora RS, Dejan Židan, je obljubil, da bo FUEN imel priložnost predstaviti to pobudo v Državnem zboru.

Srečanja so bila torej plodna in kažejo na, upam, vedno boljšo prihodnost za manjšine.