Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu objavil razpis za leto 2018

V prejšnjih dneh je Urad Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu objavil razpis za leto 2018. Kot je zapisano v besedilu razpisa je na podlagi Zakona o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja (Uradni list RS, št. 43/06 in 76/10) in Uredbe o izvajanju finančnih podpor za ohranjanje in razvijanje slovenske identitete zunaj Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 139/06 in 32/16) Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu objavlja Javni razpis za razpisno področje A v letu 2018.
Namen in cilji javnega razpisa za razpisno področje A v letu 2018 so finančna podpora avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu (v nadaljevanju: javnega razpisa) za spodbujanje dejavnosti Slovencev, ki živijo v sosednjih državah in njihovo povezovanje z Republiko Slovenijo. Pri tem so cilji javnega razpisa:

  • utrjevanje in ohranjanje narodne, jezikovne ter kulturne identitete Slovencev v zamejstvu,
  • medsebojno povezovanje ter povezovanje skupnosti z Republiko Slovenijo,
  • delovanje in povezovanje na področju mladih in za mlade ali na področju, gospodarstva ali znanosti ali izobraževanja,
  • vzdrževanje struktur in dejavnosti Slovencev v zamejstvu,
  • medijska pojavnost na portalu Slovenci.si.

Na javni razpis se lahko prijavijo tako pravne kot fizične osebe iz tujine, kakor tudi posamezniki, ustanove, društva, organizacije in poslovni subjekti, ki v Republiki Sloveniji delujejo na področju povezovanja in sodelovanja s Slovenci v zamejstvu.

Celotno gradivo je mogoče dobiti v javnih objavah spletne strani Urada Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.