V obmejnem pasu ni potrebno nobeno posebno dovoljenje

Deželni predsednik Sveta slovenskih organizacij Walter Bandelj je včeraj naslovil na slovenskega notranjega ministra Aleša Hojsa dopis, v katerem pojasnjuje stališče krovne organizacije glede obmejnega prehajanja meje. V prejšnjih dneh se je namreč na Goriškem pojavil predlog, da bi bilo potrebno uvesti posebno dovoljenje, s katerim bi se obmejnemu prebivalstvu omogočilo prehajanje slovensko-italijanske meje. Ob priliki obiska ministra Hojsa je v prispevku RTV Slovenija bila izjava novogoriškega župana Klemna Miklaviča, da gre za predlog slovenske narodne skupnosti.

Predsednik Bandelj se v pismo ministru Hojsu zahvaljuje za ponedeljkov obisk mesta Nove Gorice in obmejnega področja, ki ga združuje z Gorico ter pri tem poudarja, da je bilo še posebno pomembno srečanje s predstavništvom slovenske narodne skupnosti v Italiji, ki ga je spremljal Generalni konzul Vojko Volk. Vse je zelo razveselila ministrova pripravljenost, da upošteva potrebo po odprtju še vsaj enega mejnega prehoda ter da se začne načrtovati sproščanje prehajanja med dvema mestoma na podlagi obetajočih zdravstvenih podatkov, ki kažejo na upadanje že tako nizke stopnje okuženosti v goriškem obmejnem prostoru. To se je v teh dneh tudi konkretno uredilo z odprtjem prehodov na Predilu, Neblem in v Gorici.

V zvezi z izjavo novogoriškega župana Klemena Miklaviča za RTV Slovenija, “da je predlog prišel tudi s strani predstavnikov manjšine za uvedbo nekih posebnih dovolilnic, ki bi se omejila na prebivalce obmejnih občin”naj bo jasno, da to ni predlog Svet slovenskih organizacij, ki se ne strinja z uvedbo nikakršnih posebnih dovolilnic, poudarja predsednik SSO in dodaja, da je omenjeni predlog podal gospod Livio Semolič kot posameznik oziroma kot predstavnik SKGZ. Da slovenska narodna skupnost ne zahteva uvedbe posebnih dovolilnic je razvidno tudi iz skupnega dokumenta, ki so Vam ga izročili ministru na ponedeljkovem srečanju. Ker gre za skupen dokument dveh krovnih organizacij SSO in SKGZ, velja ta za uradno stališče manjšine, ki izpostavlja željo po vrnitvi v stanje na obmejnem področju pred epidemijo s koronavirusom covid-19, se pa ne spušča v določanje rešitev, ki je v pristojnosti države oziroma meddržavnih odnosov in mora temeljiti na zdravstvenih podatkih o nevarnosti okužbe, še poudarja Bandelj.

V zaključku dopisa predsednik SSO še obžaluje, da vsebina skupnega dokumenta ni bila izpostavljena v televizijskem prispevku, ki ga je za RTV Slovenija pripravila novinarka Mojca Dumančič, kjer je bila podana izjava ministra Aleša Hojsa ter izjave županov Klemna Miklaviča in Rodolfa Ziberne ter predstavnika SKGZ Livija Semoliča.

Dopis je bil poslan v vednost novogoriškemu županu Klemnu Miklaviču, odgovorni urednici informativnih programov TV Slovenija Manici Janežič Ambrožič, novinarki Mojci Dumančič in generalnemu konzulu Vojku Volku.

Tiskovni urad SSO