V oktobru bo uradno odprt sedež združenja don Mario černet v Ovčji vasi

V sredo, 26. avgusta so se v Ovčji vasi srečali predstavniki Sveta slovenskih organizacij in združenja Don Mario černet. Glavna tema srečanja je bilo delovanje združenja v Kanalski dolini,  ki traja že petnajst let. Prav v zadnjih letih pa je delovanje združenja dobilo večji zagon, za kar so zaslužni domačini, med katerimi je tudi kar nekaj mladih. Poseben pomen pa ima za društvo možnost koriščenja prostorov ovškega župnišča, kjer so si člani združenja černet uredili društvene prostore. V tem smislu so med srečanjem izrekli priznanje domačemu župniku Mariju Gariupu, ki podpira prizadevanja združenja za dobrobit slovenskega življa v Kanalski dolini.

Predstavniki SSO-ja Walter Bandelj, Ivo Corva in Julijan čavdek ter predsednik združenja E. Blankin, Giorgio Banchig, so se seznanili s prihodnjim delovanjem društva černet, ki jim ga je predstavil predsednik Anton Sivec. Poleg predsednika Sivca so bili prisotni še Luciano Lister, Mitja Jalen in Sara Ehrlich.

Srečanja se je udeležila tudi predstavnica Zveze slovenske katoliške prosvete Katja Dorni, kateri je bila zaupana režija uradnega odprtja sedeža združenja černet,  ki bo v Ovčji vasi v soboto, 24. oktobra 2015, ob 16. uri. To pa je pomemben znak sodelovanja, saj bodo v organizacijo tega pomembnega dogodeka aktivno vključeni poleg Sveta slovenskih organizacij še Združenje Don E. Blankin in Zveza slovenske katoliške prosvete. Odborniki združenja černet pa upajo, da bodo odprtje sedeža podprle tudi krajevne javne uprave, s katerimi bodo v teh dneh stopili v stik.

Organizacija uradne otvoritve sedeža v Ovčji vasi pa je bila tudi priložnost, da so se predstavniki SSO-ja in združenja Don Mario černet pogovorili o aktualnem stanju slovenske narodne skupnosti v Kanalski dolini. Sodelovanje z rojaki iz Benečije, Gorice in Trsta je zelo pomembno in ga bo nadalje potrebno še razvijati in dopolnjevati, da bi se zares izkoristilo vse možnosti, ki jih nudi tisto področje, na katerem so Slovenci avtohtona narodna skupnost. Glavna skrb pa mora biti še vedno posvečena poučevanju slovenskega jezika v šoli.

Večje možnosti za nove pobude in sodelovanja pa bi se lahko razvilo s slovenskimi rojaki, ki živijo na avstrijskem Koroškem. Slovenci na avstrijskem Koroškem in v Kanalski dolini imajo namreč več skupnih točk: podobnost teritorija z jezikovnega, zemljepisnega in gospodarskega vidika, zgodovina in razdalja. V tem smislu bo Svet slovenskih organizacij dal predlog srečanja s sestrsko krovno organizacijo Narodnim svetom koroških Slovencev. Prva priložnost bo verjetno že ob prihodnjem zasedanju Izvršnega odbora SSO v Kanalski dolini, ki bo predvidoma v prvi polovici septembra.

Trst, 27. avgust 2015

Svet slovenskih organizacij

Tiskovni urad