V ospredju reforma občin in nov način podeljevanja sredstev

V ospredju reforma občin in nov način podeljevanja sredstev

Zasedal je izvršni odbor Sveta slovenskih organizacij

Izvršni odbor Sveta slovenskih organizacij je zasedal v sredo, 22. oktobra v Trstu. Na začetku zasedanja se je predsednik Drago Štoka spomnil s kratko mislijo na pokojne Pavleta Merkuja, Marjana Bajca in Oda Kalana. Vsi trije so za slovensko narodno skupnost pustili pomembno delo, za kar jim moramo biti hvaležni in jih imeti za zgled.

Izvršni odbor Sveta slovenskih organizacij je na podlagi poročil, ki so jih podali deželni predsednik Drago Štoka, pokrajinski predsednik za Videm Giorgio Banchig, pokrajinski predsednik za Trst Igor Švab in goriški odbornik Julijan čavdek, obravnaval več pomembnih in aktualnih tem, ki so v središču dogajanja ter neposredno zadevajo slovensko narodno skupnost v FJK.

Svet slovenskih organizacij zelo pozorno sledi poteku deželne reforme javne uprave, ki je ravno v teh dneh začela svojo pot v Deželnem svetu FJK. Velika zaskrbljenost vlada pri dejstvu, da osnutek deželne vlade nima nobene navedbe glede prisotnosti slovenske narodne skupnosti, kakor tudi glede nevarnosti občutnega zmanjšanja upravne avtonomije občin zaradi prenosa pristojnosti na t.i. medobčinske teritorijalne unije. To pa bi še najbolj oškodovalo ravno obmejne občine, kjer je večinsko prisotna slovenska manjšina. Priporočljivo je torej, da se za občine, ki so vključene v izvajanje zaščitnega zakona 38/01 določi poseben status. Pri tem Svet slovenskih organizacij odločno podpira zahtevo po spoštovanju mednarodnih pogodb. Vsako odstopanje od teh temeljnih mednarodnih dokumentov bi spravilo v težave tako slovensko narodno skupnost kot tudi samo Republiko Slovenijo.

Druga pomembna tema, ki je bila na dnevnem redu zasedanja izvršnega odbora SSO je zadevala novosti pri delitvi državnih sredstev iz zakona 38/01, ki jih uvaja deželni odbornik Gianni Torrenti. SSO je v dosedanjih srečanjih upoštevala predloge deželnega odbornika, pri tem pa opozarjala na posebnost vrednot in zgodovine, ki označujejo SSO in njegove članice. S tem v zvezi SSO izraža svoje zadovoljstvo, da je odbornik Torrenti dokazal primerno razumevanje, ki je pomembno, da se reforme izpeljejo na način, pri katerem bodo zveze ter društva soudeležene in ne le pasivno sprejemale odločitve od zgoraj. Za organizacije, ki imajo zaposleno osebje pa bo zelo pomembno, če bo lahko Dežela FJK uspela zagotoviti predujem, ki bi tako rešil problem zamujanja pri izplačilu sredstev. Pri tem SSO izraža svoje zadovoljstvo, da je za letošnje leto bilo rešeno vprašanje financiranja poučevanja slovenskega jezika na šolah v Kanalski dolini, ki potrjuje pozornost odborništva do manjšinske jezikovne problematike v Trbižu in okoliških občinah.

Izvršni odbor je tudi obravnaval zadnje dogodke v zvezi s Slovensko manjšinsko koordinacijo (Slomak), ki je imela pred kratkim srečanje z ministrom za Slovence v zamejstvu in po svetu. SSO je mnenja, da mora Slomak ohraniti svojo vlogo koordiniranja manjšinskih krovnih organizacij, institucije Republike Slovenije pa morajo upoštevati uradno imenovane organe, v prvi vrsti Svet vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu, ki je najvišje in najbolj raprezentativno telo. Pozitivna pa je vest, da je minister Gorazd Žmavc zajamčil, da bo javni razpis za Slovence v zamejstvu za leto 2015 potekal bolj hitro in bodo organizacije ter društva lahko prej deležna sredstev.

Svet slovenskih organizacij je tudi vzel na znanje poročilo Ivana Peterlina o poteku občnega zbora Glasbene matice in da bo prišlo do spremembe na predsedniškem mestu. S tem v zvezi in prav zaradi tega, ker je Glasbena matica skupna organizacija, si SSO pričakuje primerno soodgovornost, predvsem zato, da se na tak način izognemo nevšečnim dogajanjem, kot so bila ob občnem zboru SSG, ki za SSO še vedno ostaja odprto vprašanje.

Trst, 24. oktobra 2014                                                                                  Svet slovenskih organizacij