V Rimu avdicije o izvajanju okvirne konvencije za zaščito narodnih manjših Sveta Evrope

Danes je posvetovalni odbor Sveta Evrope (Advisory committee on the framework convention for the protection of national minorities), ki spremlja izvajanje okvirne konvencije za zaščito narodnih manjšin, v Rimu sprejel predstavnike slovenske manjšine v FJK. Odbor so sestavljali Reinis Aboltins (Latvia), Craig Oliphant (Velika Britanija) in Carmen Santiago – Reyes (Španija), funkcionar Krzysztof Zyman pa je zastopal glavno tajništvo Sveta Evrope. Slovensko manjšino v FJK so zastopali predsednica Paritetnega odbora Ksenija Dobrila, predsednik SSO Walter Bandelj, predsednik SKGZ Rudi Pavšič ter Bojan Brezigar in Domenico Morelli za združenje CONFEMILI. 

Na avdiciji je slovenska delegacija posredovala mnenja in pripombe na četrto poročilo Italije, v katerem so  odgovori italijanske vlade na priporočila odbora ministrov Sveta Evrope. Med nujnimi priporočili, ki so bila izpostavljena je finančno stanje Primorskega dnevnika in pravico do pravilno zapisanih slovenskih imen in priimkov ter krajevne toponomastike. Nadalje so še navedena odprta vprašanja slovenskih programov RAI ter ostalih slovenskih medijev, šolstva in sindikata slovenske šole, reforme krajevnih uprav, financiranja slovenskih organizacij ter specifične teme, ki zadevajo stanje Slovencev v videmski pokrajini.