Vatikan in Slovenci med prvo in drugo svetovno vojno

Društvo slovenskih izobražencev vabi v ponedeljek, 5. maja, v Peterlinovo dvorano, Donizettijeva, kjer bo vicerektor zavoda Seraphicum v Rimu, mlajši zgodovinar p. dr. Igor Salmič predaval na temo Vatikan in Slovenci v dobi med prvo in drugo svetovno vojno. Začetek ob 20.30.

Slovenska prosveta Ul. Donizetti 3 34133 Trst