Večer z Igorjem Pirkovičem

Društvo slovenskih izobražencev

vabi na srečanje s pesnikom, novinarjem in diplomatom

Igorjem Pirkovičem.

V ponedeljek, 10. marca, v Peterlinovi dvorani, Donizettijeva 3, Trst.

Začetek ob 20.30