Večjezično okolje šolskih in zunajšolskih dejavnosti v Benečiji

Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI)

Združenje slovenskih športnih društev (ZSŠDI)

Večstopenjska šola s slovensko-italijanskim dvojezičnim poukom v Špetru

Inštitut za slovensko kulturo (ISK)

vabijo na debatno srečanje

Večjezično okolje šolskih in zunajšolskih

dejavnosti v Benečiji

Torek, 10. maj 2016, ob 17. uri

dvorana Inštituta za slovensko kulturo v Špetru

Ul. Alpe Adria 67/b, Špeter

Slovenski raziskovalni inštitut

Istituto Sloveno di Ricerche
Slovene Research Institute

Ulica/Via/Street Beccaria 6
34133 Trst/Trieste –  Italy

Tel.: 0039-040-636663

Fax: 0039-040-369392

www.slori.org info@slori.org