Vincencijeva konferenca – Trst
Ul. G. Donizetti, 3
34133 Trst (TS)