Volilni občni zbor

Dragi člani in prijatelji Skupnosti družin SONčNICA,

vljudno vas vabim, da se udeležite

VOLILNEGA OBčNEGA ZBORA

ki bo v sredo 21. januarja 2015 ob 20.uri v Močnikovem domu v ul. S. Giovanni št. 9 v Gorici (ob cerkvi sv. Ivana).

Predlagani dnevni red:

1. otvoritev in pozdrav;

2. izvolitev organov občnega zbora (delovnega predsednika, zapisnikarja);

3. poročilo upravnega odbora o delu ter finančno poročilo za leto 2014;

4. poročilo nadzornega odbora;

5. izvolitev predsednika, tajnika in blagajnika ter drugih članov upravnega odbora;

6. program dela za leto 2015;

7. razno.

Z najlepšimi pozdravi.

Predsednica SD Sončnica

Ana Saksida