Voščila predsednika SSO Draga Štoke novi slovenski vladi

Predsednik Sveta slovenskih organizacij Drago Štoka je ob priliki umestitve 12. slovenske vlade Republike Slovenije posredoval pismena voščila predsedniku slovenske vlade dr. Miru Cerarju.

V pismu je predsednik Štoka izrazil voščila za uspešno delo pri vodenju nove slovenske Vlade in da bi to bilo v čim večjo dobrobit slovenskemu narodu v Sloveniji, zamejstvu in po svetu. Pri tem je dodal, da so voščila namenjena tudi vsej ministrski ekipi, saj je prevzeta odgovornost velika, zaradi posledic težke in dolgotrajne svetovne finančne in gospodarske krize.

V nadaljevanju je predsednik Štoka izrazil upanje za takojšnje vzpostavite aktivnih odnosov in še posebno pozitivna sodelovanja z Uradom za Slovence v zamejstvu in po svetu, ki redno in pozorno spremlja dogajanja pri rojakih izven meja Republike Slovenije. Pomembno bo tudi nadaljevati delo v svetu Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu, ki ima veliko možnosti vzajemnega sodelovanja, da lahko Slovenci v zamejstvu postanemo čimbolj integriran in aktiven člen slovenskega družbenega razvoja, kjer je potrebno ponovno odkriti temeljne človeške vrednote in preseči zaostritve, ki razdvajajo slovensko narodno telo.