Walter Bandelj je nov deželni predsednik Sveta slovenskih organizacij

Na umestitvenem zasedanju novega Izvršnega odbora Sveta slovenskih organizacij, ki je potekal v sredo, 6. maja 2015 v čedadu, je bil za deželnega predsednika izvoljen Walter Bandelj. Novi predsednik SSO Bandelj je že dva mandata vodil pokrajinski SSO na Goriškem, je član deželne posvetovalne komisije za Slovence v FJK in goriški občinski svetnik.

Za pokrajinske predsednike Sveta slovenskih organizacij so bili izbrani Igor Švab za Tržaško, Franca Padovan za Goriško in Riccardo Ruttar za Videmsko.

Walter Bandelj se je rodil 27. maja 1970 v Gorici, kjer je tudi obiskoval slovenske šole. Diplomiral je na Državnem strokovnem zavodu za trgovino Ivan Cankar. Poklicno je bančnik. Od mladih let je aktivno sodeloval v skavtski organizaciji in domačem društvu PD Podgora, kjer je bil član mešanega pevskega zbora in moške vokalne skupine Akord. Stalno je tudi sodeloval v odboru Zveze slovenske katoliške prosvete in je član Krožka za družbena vprašanja Anton Gregorčič.

Novi predsednik SSO Walter Bandelj ima tudi dolgoletne izkušnje na politično-upravnem področju. Bil je petnajst let predsednik goriškega rajonskega sveta v Podgori, leta 2012 pa je bil kot predstavnik stranke Slovenske skupnosti izvoljen v goriški občinski svet.