XXVII. redni občni zbor

Spoštovani,vljudno ste vabljeni na XXVII. REDNI OBčNI ZBOR S.K.P.D. »F.B. Sedej«, ki se bo vršil v ponedeljek, 13. oktobra 2014 ob 20.00 ob prvem sklicanju in ob 20.30 uri ob drugem sklicanju v gostilni Koršič, ul. Sovenca 7, v Števerjanu.

Dnevni red:

č Pozdrav

č Tajniško poročilo

č Poročilo posameznih včlanjenih skupin

č Blagajniško poročilo

č Predsedniško poročilo

č Pozdravi gostov

č Poročilo nadzornega odbora

č Razrešnica staremu odboru

č Volitve novega upravnega in nadzornega odbora

č RaznoŠteverjan, 1. oktober 2014

PREDSEDNIK S.K.P.D. »F.B. Sedej«

Filip Hlede