Za nas je matična domovina ena sama

Nova generalna konzulka Republike Slovenije v Trstu Ingrid Sergaš in konzulka Eliška Kersnič Žmavc sta danes obiskali deželni sedež Sveta slovenskih organizacij. Sprejel jih je predsednik SSO Drago Štoka, na srečanju so bili tudi pokrajinski predsedniki SSO Igor Švab, Walter Bandelj in Giorgio Banchig, blagajnik Albert Devetak ter Julijan čavdek in Ivo Corva.

Predsednik SSO Drago Štoka je izrazil zadovoljstvo nad imenovanjem nove generalne konzulke in priznal konzulki Eliški Kersnič Žmavc dobro opravljeno delo. Izpostavil je temeljni odnos med slovensko narodno skupnostjo v FJK in Republiko Slovenijo. »Za nas je matična domovina samo ena, to je veljalo v vseh povojnih letih in še posebno od osamosvojitve naprej« je poudaril predsednik Štoka. Danes so odnosi odlični in posebno smo hvaležni, da imamo trdno podporo pri našem prizadevanju za ohranitev narodne identitete, jezika in kulture, pa čeprav bo letos manj sredstev zaradi hude finančne krize.

Predsednik Štoka se je še dotaknil financiranja s strani Italije, ki je zadovoljivo. Poskuša se z novimi načini porazdelitve za večjo učinkovitost, pri tem pa je potrebno zajamčiti redno delovanje, kar pa ni v nasprotju z uvajanjem projektov. Deželni razpis je pokazal, da so članice SSO-ja za to dobro pripravljene. Poudaril je skupno sodelovanje z drugo krovno organizacijo SKGZ, še posebno kar se tiče t.i. skupnih članic, da so te temeljne ustanove Slovencev v FJK primerno zagotovljene in postanejo vedno bolj izraz celotne skupnosti.

Generalna konzulka Ingrid Sergaš se je zahvalila za sprejem in poudarila, da so se res časi spremenili po osamosvojitvi Republike Slovenije in njenem vstopu v Evropsko Unijo. Splošno stvarnost slovenskih manjšin v zamejstvu pozna in se zaveda pomena vloge Republike Slovenije, kljub sedanjim težavam. Po njenem mnenju so potrebni pogledi v prihodnost vendar v določenem okviru.

V pogovor so se vključili tudi trije pokrajinski predsedniki, ki so predstavili organiziranost SSO-ja in važnejša odprta vprašanja Slovencev v posameznih pokrajinah. Ivo Corva, ki je pri SSO-ju zadolžen za evropske projekte, je poudaril pomembnost čezmejnega sodelovanja na tem področju. Izpostavil je tudi ključno vlogo, ki jo ima konzulat pri koordinaciji čezmejnih projektov na programu Italija – Slovenija, s posebnim ozirom na novo programsko obdobje 2014-2020.

Trst, 22. januarja 2014                                                                      Svet slovenskih organizacij