Začenja se nov mandat Sveta Vlade RS za Slovence v zamejstvu

Predsednik Vlade Republike Slovenije dr. Miro Cerar je danes vodil sejo Sveta Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu. Svet Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu danes začenja z novim, že tretjim mandatom.

Svet Vlade za Slovence v zamejstvu
Foto Sta

Premier dr. Cerar je v nagovoru članom Sveta izpostavil, da spada »uveljavljanje in razvijanje skupnega slovenskega kulturnega prostora ter prizadevanje za ohranitev in krepitev Slovenstva v skupnem slovenskem prostoru med poglavitne in stalne naloge Republike Slovenije«. Dodal je, da je »skrb za Slovence v zamejstvu in po svetu neločljiv del zunanje politike Republike Slovenije ter strategije Vlade, zato si moramo vsi skupaj prizadevati za reševanje odprtih vprašanj med Slovenijo in sosednjimi državami«. Slovenija spremlja in se dejavno zavzema za izvajanje vseh dvostranskih in večstranskih mednarodnih pogodb, ki med drugim zadevajo tudi interese in pravice avtohtone slovenske narodne skupnosti v sosednjih državah. Slovenija si prizadeva izpolnjevati svoje obveznosti do Slovencev, ki bivajo izven matične domovine in se z njimi povezuje na številnih področjih delovanja.

Svet Vlade za Slovence v zamejstvu
Foto: Sta

Člani Sveta so na seji izmenjali informacije o aktualnem položaju in razvojnih možnostih avtohtonih slovenskih narodnih skupnosti v sosednjih državah, pri čemer so izpostavili, da slovenska avtohtona narodna skupnost v sosednjih državah povsod ne uživa vseh pravic, določenih v mednarodnih sporazumih ali nacionalni zakonodaji. Kljub temu pa pri uresničevanju pravic člani Sveta opažajo napredek, kar je dobra popotnica za nadaljnji razvoj avtohtonih slovenskih narodnih skupnosti. Člani Sveta so sklenili, da si bo Republika Slovenija v nadaljnjih bilateralnih stikih in z drugimi ustreznimi ukrepi prizadevala reševati odprta vprašanja slovenskih narodnih skupnostih v sosednjih državah ter še naprej vzpostavljala pogoje za lažje uveljavljanje skupnega slovenskega kulturnega prostora.

Člani Sveta so danes sprejeli tudi izhodišča, na katerih bodo osnovali program dela Sveta za nov petletni mandat, pri čemer so se prisotni strinjali, da se bo Svet osredotočil na vprašanja povezana z uresničevanjem pravic avtohtone slovenske narodne skupnosti v sosednjih državah.

Nova sestava Sveta:

PREDSEDNIK SVETA: dr. Miro CERAR, predsednik vlade RS

PODPREDSEDNIK SVETA: Gorazd ŽMAVC, minister za Slovence v zamejstvu in po svetu

ČLANI – PREDSTAVNIKI IZ ZAMEJSTVA:

 • Gabriel HRIBAR, Stranka Enotna Lista, Avstrija
 • Manuel Jug, Zveza Slovenskih organizacij, Avstrija
 • Bernard SADOVNIK, Skupnost Koroških Slovencev in Slovenk, Avstrija
 • mag. Susanne WEITLANER, Kulturno društvo člen 7 za avstrijsko Štajersko, Avstrija
 • mag. Sebastian WALCHER, Kulturno društvo člen 7 za avstrijsko Štajersko, Avstrija
 • Rudi PAVŠIČ, Slovenska kulturno gospodarska zveza, Italija
 • Walter BANDELJ, Svet slovenskih organizacij, Italija
 • Tamara BLAŽINA, Slovensko kulturno gospodarska zveza, Italija
 • Igor GABROVEC, Deželni svet FJK, Stranka Slovenska skupnost, Italija
 • Jože HIRNÖK, Zveza Slovencev na Madžarskem, Madžarska
 • Erika KÖLEŠ KIŠŠ, Državna slovenska samouprava (Zagovornica Slovencev v Madžarskem parlamentu), Madžarska
 • Darko ŠONC, Zveza slovenskih društev na Hrvaškem, Hrvaška
 • dr. Barbara RIMAN, Slovenski dom-Kulturno prosvetno društvo »Bazovica« Reka, Hrvaška

 

ČLANI – PREDSTAVNIKI IZ SLOVENIJE:

 • mag. Dejan ŽIDAN, podpredsednik Vlade in minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije
 • Zdravko POČIVALŠEK, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Vlade Republike Slovenije
 • Anton PERŠAK, minister za kulturo Vlade Republike Slovenije
 • Iztok MIROŠIČ, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje zadeve Vlade Republike Slovenije
 • dr. Andreja BARLE LAKOTA, državna sekretarka v Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Vlade Republike Slovenije

Vir: Republika Slovenija – Vlada Republike Slovenije