Zadruga Goriška mohorjeva in Novi glas sta temlja pluralnosti med Slovenci v FJK

Medijska pluralnost je pogoj, brez katerega se narodna skupnost ne more primerno razvijati. V tem smislu se je v četrtek izvršni odbor SSO podrobno seznanil s stanjem zadruge Goriške Mohorjeve, ki so jo zastopali poverjeni upravitelj Marko Tavčar, odgovorni urednik Jurij Paljk, glavna tajnica Tiziana Zavadlav in časnikar Danijel Devetak.

Predsednik Walter Bandelj je najprej obnovil prizadevanja za zvišanje deželnega prispevka zadrugi GM in predlagal pogovor o uporabi finančnih sredstev, o pripravi občnega zbora, o kadrovanju novih časnikarjev in publicistov, o sodelovanju med založbami ter o komercialne dejavnosti.

Za zadrugo GM sta spregovorila poverjeni upravitelj Marko Tavčar in odgovorni urednik Jurij Paljk, ki sta se zahvalila za povabilo. Kriza je nastala pred kakšnim letom zaradi nižanja javnih prispevkov, tako da so morali skrčiti delovni urnik, a le tako so se izognili hujšim posledicam. Napovedana nova sredstva pa bodo omogočila, da izguba ne bo načela glavnice in se bo lahko nadaljevalo poslanstvo zadruge, kar pomeni redno izdajanje tednika Novi glas in mladinskega mesečnika Pastirček ter ohranitev založniške dejavnosti, ki traja že več kot 90 let. Nadalje so bile orisane glavne točke za prihodnost. V teku so namreč priprave na občni zbor, ki bo izvolil nov upravni odbor. Pri Zadrugi GM se tudi zavedajo pomembnosti poslanstva, ki zagotavlja medijski pluralizem slovenski narodni skupnosti v FJK ter posredovanja vrednot, na katerih je slonelo delo v vseh teh letih. To se lahko uresniči, če je zagotovljena struktura, ki jo predstavljajo uslužbenci in pa gotovosti v zvezi z rednim delovanjem, saj projekti tega ne jamčijo. Pomembni bodo tudi izvršilni dekreti novega zakona za založništvo 198/2016, kjer je poseben člen za manjšinske medije. V tem smislu je dobro, da je na svojem mestu ostal vladni podtajnik Luca Lotti, s katerimi bi se bilo potrebno v kratkem srečati. Novi glas ima tudi pomembno mesto v vsedržavnem združenju FISC (Federazione Italiana Settimanali Cattolici), kot edini slovenski medij.

Kadrovanje novih časnikarjev in publicistov je vezano na razpoložljiva sredstva. V preteklosti je Novi glas omogočil lepemu številu mladim, da so postali časnikarji. Pomembno bi bilo, da bi se to nadaljevalo, zato razmišljajo o pobudah, ki bi mlade pritegnile k sodelovanju. Posebno pozornost bodo namenili Tržaški, kjer je največ naročnikov in dogodkom na teritoriju.

Sledil je še kratek pogovor o prihodnosti tiskanih medijev in vlogi družbenih omrežij. Poudarjeno je bilo, da mora biti med SSO-jem in zadrugo GM tesno sodelovanje, saj je Novi glas temeljnega pomena za medijsko pluralnost med Slovenci v FJK. Prav zaradi tega so potrebni skupni napori na področju kadrovanja in formacije.

V nadaljevanju zasedanja je pokrajinska predsednica za Videmsko Anna Wedam predstavila skupni dokument za trojezično šolstvo v Kanalski dolini, ki ga je SSO podprl. Goriška predsednica Franca Padovan je spregovorila o Prešrenovi proslavi, ki bo 8. februarja v Gorici. Na koncu so odborniki SSO še določili sklic dveh zasedanj Deželnega sveta, kjer bodo obravnavane aktualne tematike, ki zadevajo slovensko narodno skupnost v FJK.

Tiskovni urad SSO