Zahvala za petindvajset let dela za vero in narod

Duhovniško poslanstvo je kljub kriznim časom nezamenljiva stvarnost za našo narodno in širšo skupnost. Še posebno v tako težkih časih, ko je za mnoge posameznike in družine vse manj trdnih opor, predvsem na socialnem in duhovnem področju, je vloga Cerkve in duhovnikov nezamenljiv svetilnik. V tem smislu so se v ponedeljek, 23. junija, goriški predstavniki Sveta slovenskih organizacij želeli zahvaliti letošnjemu srebrnomašniku, dekanu in župniku v Štandrežu g. Karlu Bolčina, ki bo srebrno sv. mašo daroval v sredo, 25. junija, v štandreški cerkvi sv. Andreja. Ob besednih zahvalah so mu podarili tudi koš domačih dobrot.

Predstavniki SSO Albert Devetak, Julijan čavdek in Bernard Špacapan, so prinesli pozdrave deželnega predsednika SSO Draga Šoke in pokrajinskega predsednika Walterja Bandlja. V kratkem pogovoru so se z dekanom Bolčino dotaknili stanja v slovenskih župnijah na Goriškem ter o pastoralnem delu, kjer se je potrebno soočati pred zahtevnimi izzivi, ki jih prinašajo velike družbene spremembe in dolga kriza. Zelo pomembno je pri tem bilo, da je na pomoč pristopil msgr. Renato Podbersič, ki se je aktivno vključil v cerkveno, pastoralno in tudi društveno življenje naše skupnosti. V nadaljevanju pa bo vedno bolj pomembno sodelovanje s slovenskimi organizacijami in društvi, še posebno s tistimi, ki delujejo na vzgojnem področju.