Zaščitni zakon, Slovenci v Laškem in priznanje duhovniku Renzu Boscarolu

Ob 15-letnici odobritve zaščitnega zakona 38/2001 je pomembno, da slovenska narodna skupnost v FJK poda uravnovešeno in stvarno oceno glede izvajanja določil, ki so v njem zapisana. V tem smislu se izvršni odbor SSO, ki je v torek, 16. februarja 2016, zasedal v Ronkah, strinja, da se je po odobritvi zaščitnega zakona marsikaj premaknilo v pozitivno smer, pri tem je glavni dosežek vključitev v zaščitno območje vseh tistih občin videmske pokrajine, kjer je slovenski narod zgodovinsko prisoten. Kljub temu in še nekaterim drugim pridobitvam pa ni mogoče spregledati celo vrsto kritičnosti, zaradi katerih Slovenci v FJK nimamo gotovosti temveč smo odvisni od dobre volje trenutne politične opcije na čelu občin, dežele in države.

Pred samim začetkom zasedanja izvršnega odbora SSO-ja je deželni predsednik Walter Bandelj izročil domačemu župniku Renzu Boscarolu priznanje za izredno pomembno pomoč v korist slovenski šoli v Romjanu. Župnik Boscarol se je za pozornost zahvalil, pomoč slovenski šoli je bilo zanj dolžnostno dejanje in se pri tem spomnil pokojnega slovenskega duhovnika Cvetka Žbogarja, ki mu je kot profesor v semenišču približal slovensko stvarnost, kulturo in zgodovino.

V nadaljevanju zasedanja je predsednik Walter Bandelj izrazil zadovoljstvo nad iskrenim soočenjem s tržiško županijo Silvio Altran, ki je potekalo istega dne v prostorih občine Tržič. Izvajanje čl. 8 iz zakona 38/2001, možnosti poimenovanja tržiške ulice po slovenski osebnosti, vidna dvojezičnost v mestu in podpora slovenskim društvom so bile obravnavane teme, o katerih se bodo v prihodnje nadaljevali pogovori med občino Tržič in SSO-jem.

Prav tako koristno je bilo srečanje z odborniki SKRD Jadro iz Ronk, ki so vodstvu SSO-ja predstavili zelo podrobno stanje Slovencev v Laškem. V ronški občini je bilo narejenega marsikaj za Slovence. V prvi vrsti sta to slovenska šola in vidna dvojezičnost, več pozornosti pa bi potreboval slovenski odsek občinske knjižnice, nove pobude za ovrednotenje slovenske zavesti in sodelovanje med slovenskimi društvi.

V nadaljevanju zasedanja Izvršnega odbora SSO so odborniki obravnavali še vrsto aktualnih tem, med katerimi je bilo največ pozornosti posvečeno Slovenskemu stalnemu gledališču, nadaljevanju prizadevanj za trojezično šolstvo v Kanalski dolini, delovanju Slomaka in ovrednotenju bivšega taborišča v Viscu. Izvršni svet SSO je podprl stališče predsednika Bandlja, da SSO postopoma odmrzne svoje mesto v upravnem odboru gledališča. Predstavnik SSO-ja pa se bo moral zavzemati za učinkovito upravljanje in sprožiti razpravo o repertorju, ki že vrsto let ne uspe bistveno povečati obisk. V zvezi z ovrednotenjem bivšega taborišča v Viscu pa so bili odborniki SSO-ja mnenja, da morajo prizadevanja zadevati celotno območje in pri tem pride najbolj v poštev rešitev v smeri muzejske dejavnosti.

Tiskovni urad SSO

Trst, 18. februar 2016