Zaskrbljenost SSO-ja zaradi predloga spremembe deželnega zaščitnega zakona

Kakšna je koristnost uvedbe dodatnega registra v sklopu deželnega zaščitnega zakona 26/2007?

Svet slovenskih organizacij je zaskrbljen nad predlogom spremembe deželnega zakona 26/2007, ki je vključen v osnutek deželnega zakona omnnibus. Najbolj zaskrblja namera o uvedbi novega registra za društva, ki delujejo za ohranjanje jezikovinih različič v Reziji, v Kanalski dolini ter v Nediških in Terskih dolinah.

Razumljiv je namen, da bi lahko na tak način Dežela namenjala sredstva za delovanje neposredno društvom in ne več preko javnih ustanov, kot je do sedaj urejal člen 22 v deželnem zakonu za Slovence 26/2007. Bolj nenavaden pa je predlog, da se z novim členom 22-bis ustanovi poseben register, saj bi se lahko to prav tako uredilo, če bi se omenjena društva vpisala v že obstoječi register za slovenska društva. Zgrešeno bi namreč bilo, če bi v sklopu deželnega zakona, ki ščiti Slovence v FJk, nastal register, ki ima namen ustvariti posebno skupino društev, ki se želi distancirati od delovanja v slovenskem jeziku. Še bolj sporno bi bilo, če bi društva vpisana v tak register dobivala sredstva iz zaščitnega zakona 38/2001.

Svet slovenskih organizacij pričakuje, da bo predlog spremembe deželnega zakona 26/2007 vključen na dnevni red prihodnje seje posvetovalne deželne komisije in da bo o tem poglobljena razprava.