Zaskrbljenost Sveta slovenskih organizacij za reformo krajevnih uprav

Redno mesečno zasedanje Izvršnega odbora Sveta slovenskih organizacij je potekalo v sredo, 16. julija v sejni sobi Kulturnega centra Lojze Bratuž v Gorici. Poleg poročil deželnega predsednika SSO Draga Štoke in pokrajinskih predsednikov za Tržaško, Goriško in Vidensko so odborniki obravnavali točke, ki so zadevale deželno reformo financiranja slovenskih organizacij, udejanjanje projekta Tržaškega knjižnega središča, deželno reformo krajevnih uprav, nove dejavnosti v sklopu evroprojekta Enri in trenutno politično stanje v Sloveniji ter v deželi FJK.

Predsednik SSO Drago Štoka je v svojem poročilu izpostavil slovesnosti, ki so potekale pri sv. Jakobu v Trstu in v Štandrežu pri Gorici, kjer sta duhovnika msgr. Dušan Jakomin, ki je tudi predsednik Duhovske zveze in dekan Karlo Bolčina obhajala 65. oziroma 25. obletnico mašniškega posvečenja. Številna udeležba vernikov je razveseljiv dokaz, da Cerkev le ni tako na slabem, kot se marsikje piše in misli. Drugi poudarek je bil na XVI. Vseslovenskem srečanju v Ljubljani, ki je letos potekalo v prostorih Državnega sveta. Dogodek je bil osredotočen na vprašanju mladih in Svet slovenskih organizacij je omogočil, da so po treh glavnih posegih, lahko spregovorila mlada Simon Peter Leban iz Gorice in Jernej Šček iz Trsta. Poleg drugih nastopajočih v razpravi je potrebno podčrtati še nastop Tanje Peric za stranko Slovenske skupnosti in Martina Maverja za Združenje slovenskih športnih društev v Italiji. Svoje poročilo je predsednik Štoka zaključil s srečanjem predsednikov Italije in Slovenije na Sveti Gori, pred katerim je prišlo do kratkega dogodka na združenem goriško-novogoriškem trgu, kjer so bili prisotni tudi predstavniki slovenske narodne skupnosti v FJK.

Predsedniško poročilo so dopolnili trije pokrajinski predsedniki. Za Benečijo je Giorgio Banchig seznanil izvršni svet SSO z uspešnim obiskom generalne konzulke Republike Slovenije Igrid Sergaš v Reziji. Goriški predsednik Walter Bandelj je poročal o vprašanju glasbenega šolstva na Goriškem in o dveh sestankih z Glasbeno matico in SCGV Emil Komel. Igor Švab pa je poročal o posegih pri tržaškemu županu Robertu Cosoliniju za izvajanje vidne dvojezičnosti v mestu in na ostalem občinskem teritoriju.

Izvršni odbor Sveta slovenskih organizij je nadalje obravnaval točko o deželni reformi za financiranje slovenskih organizacij, med katero je bil dokončno odobren programski dokument, v katerega so bila vnešena dopolnila, ki so jih posredovale članice SSO. Dokument bo v kratkem izročen deželnemu odborniku Torrentiju, ki je napovedal bližnje zasedanje deželne komisije.

Deželni odbor pripravlja tudi reformo krajevnih uprav, o kateri je bil tudi SSO seznanjen in deli zaskrbljenost, ki je zavladala med političnimi predstavniki ter izvoljenimi upravitelji, še posebno zaradi nevarnosti izgube upravne avtonomije. Svet slovenskih organizacij smatra pomembno ohraniti slovenske občine na Tržaškem, Goriškem in v Benečiji v duhu zaščitnega zakona in na podlagi mednarodnih sporazumov, ki se jih stalno pozablja pri sestavi takih ali drugačnih zakonov, ki zadevajo tudi slovensko narodno skupnost v FJK.

Izvršni odbor SSO je z zadovoljstvom sprejel na znanje poročilo Iva Corve o posvetu, ki se je v ponedeljek odvijal na Pomorski postaji v sklopu evropskega projekta Enri. Prisotnost pomembnih in strokovnih gostov, kot so profesor na milanski politehniki Giuliano Dall’O’, bivša evropska poslanka in jedrski fizik Romana Jordan, poslanka Serena Pellegrino ter več kot 60 inženirjev ter arhitektov je potrdilo daljnoročno vizijo glede vsevečjega pomena, ki ga bodo imeli obnovljivi viri energije tudi v tretjem sektorju ter na področju civilne družbe. Izid tega prvega posveta v sklopu evroprojekta Enri je tudi potrdil pravilno izbiro avtonomne poti, ki jo je SSO izbral pri črpanju finančnih sredstev iz evropskih programov.

Trst, 18. julija 2014

Svet slovenskih organizacij