Zaskrbljujoča poseganja v zakonsko zaščito slovenske manjšine v FJk

Skupno tiskovno sporočilo SSO in SKGZ

Krovni organizaciji SSO in SKGZ z veliko zaskrbljenostjo spremljata predloge spreminjaja državne in deželne zakondaje, ki ščiti slovensko narodno skupnost v Italiji. Zakonski predlog za spremembo zaščitnega zakona 38/2001, ki ga je vložil poslanec Roberto Novelli in predvideva preštevanje članov slovenske narodne skupnosti, je jasen poseg za oškodovanje Slovencev v FJk in to v najšibkejšem delu manjšine; v Benečiji, v Nediških in Terskih dolinah ter Reziji. Prav tako zaskrbljujoč je predlog spremembe deželnega zaščitnega zakona 26/2007, ki ga predlaga deželna uprava in predvideva uvedbo posebnega registra za društva, ki delujejo za ovrednotenje jezikovnih različic na Videmskem. Novi register bi ustvaril nova trenja na območju videmske pokrajine, kjer se izvaja zaščitni zakon 38/2001, kar bi bilo slovenski narodni skupnosti v hudo škodo. Če deželna uprava želi pomagati zgoraj omenjenim društvom, lahko to naredi, vendar ne tako, da se sprevrača deželni zaščitni zakon.

Oba predloga vzbujata veliko zaskrbljenost, ker sta bila pripravljena brez posvetovanja s slovensko narodno skupnostjo v FJk. Za take pravne posege je ta korak obvezen, če je res, da žvimo v državi, ki ima dolgo demokratično tradicijo in ima zaščito jezikovnih ter narodnih manjšin zapisano v republiški ustavi in deželnem statutu. Dodatno vprašanje o upravičenosti teh predlogov se pojavi, ko upoštevamo dejstvo, da je zaščitna zakonodaja v marsikaterem delu še vedno neizpolnjena in ostaja zgolj na papirju. Zakaj torej spreminjati zakon 38/2001, ko po 18 letih še ni videl izvedbe vseh svojih členov?

V tem smislu SSO in SKGZ pričakujeta s strani deželne vlade izpolnitev obljub o srečanju z vladnim podtajnikom pri notranjem ministru Nicolo Moltenijem za ponoven sklic vladnega omizja in o rešitvi vprašanja zastopanosti Slovencev v parlamentu, za kar so bile dane zelo jasne obljube.

SSO in SKGZ sta še posebej zaskrbljeni, ker gre pri zgoraj omenjenih predlogih za uvajanje določil, ki bi prizadele sedanjo raven zaščite. Zmanjšanje kakovosti zaščite pa je zakonsko prepovedana tako v samem zaščitnem zakonu 38/2001 kot tudi v mednarodnih pogodbah, meddrugim to jasno piše v členu 8 Osimskega sporazuma. Take negativne in nesprejemljive posledice bi prav gotovo prizadele dobre sosedske odnose med Italijo in Slovenijo, ki so še posebno pomebne za deželo FJk. V tem smislu obe krovni organizacij pričakujeta, da bo Republika Slovenija odločno posegla v odnosu do italijanskih državnih in deželnih predstavnikov, zato da se oba predloga umakneta.

           Ksenija Dobrila                                                         Walter Bandelj

Predsednica SKGZ                                          Predsednik SSO