Združenje Don Mario Cernet odločno zavrača teorije, po katerih naj ne bi slovenski ziljski govori iz Kanalske doline spadali v okvir sistema slovenskega jezika

Na Koroškem deželnem arhivu (Kärntner Landesarchiv) se je 3. decembra 2015 odvijala razprava o tematiki »Kako obravnava deželna politika svoje jezikovne manjšine« (»Wie behandelt die Landespolitik seine sprachlichen Minderheiten«), ki jo je sklicalo »Društvo koroških vindišarjev« (»Verein der Kärntner Windischen«). Med razpravo je bil govor tudi o delovanju slovenskih društev v Kanalski dolini ter o podpori le-teh oživitvi ziljskega narečja. Združenje Don Mario Cernet odločno zavrača teorije, po katerih naj ne bi slovenski ziljski govori iz Kanalske doline spadali v okvir sistema slovenskega jezika. Teorija, po kateri del prebivalcev – v primeru Kanalske doline bivše – avstrijske Koroške govori slovenščini samo sorodno slovansko narečje ni imela in še vedno nima zadostne znanstvene podlage.

Združenje Don Mario Cernet si prizadeva za ohranjanje in razvoj slovenskega jezika in slovenskih šeg in navad v štirijezični (z italijanščino, slovenščino, nemščino in furlanščino) Kanalski dolini. Prav kot na ostalih slovenskih društvih v Kanalski dolini tudi na Združenju Cernet nimamo nobenega dvoma, da ziljski govori, ki jih govorijo nekateri Kanalčani, spadajo v okvir sistema slovenskega jezika. Ves trud, ki ga trenutno Združenje vloži v oživitev domačih slovenskih govorov, temelji na tej znanstveni podlagi.

Predsednica Združenja »Don Mario Cernet«

Anna Wedam