Žiga Zois in italijansko gledališče

Vabimo Vas v četrtek, 10. aprila, ob 10. uri na kavo

s prof. Marijo Kacin in predstavitev knjige:

ŽIGA ZOIS IN ITALIJANSKO GLEDALIŠčE 

Katoliška knjigarna, Mladika, Založništvo tržaškega tiska in Goriška Mohorjeva družba vabijo v četrtek, 10. aprila 2014, v Katoliško knjigarno na kavo s knjigo s prof. Marijo Kacin avtorico publikacije »Žiga Zois in italijansko gledališče«. Zanimiva publikacija, ki je zagledala luč konec prejšnjega leta, prikazuje stike slovenskega mecena Žige Zoisa z italijanskim gledališčem in Zoisovo zanimanje za italijansko gledališko dogajanje v obdobju med letoma 1761–1797, prinaša pa tudi veliko informacij o genealogiji Žige Zoisa – podatke, ki jih je avtorica pridobila s temeljitim arhivskim raziskovanjem tako v Bergamu in Benetkah kot tudi v Ljubljani in Trstu. O nastanku tega dela in njegovi vsebini, ki prinaša tudi lep izbor reprodukcij izvirnih dokumentov iz 18. stoletja, se bo z avtorico pogovarjala prof. Marija Pirjevec. 
Kavo bo v Katoliški knjigarni ponudilo podjetje Primo Aroma.