Živi Kras

 

Živi Kras je projekt, ki ima kot glavno vizijo promocijo bogatega kraškega teritorija.

Na spletni povezavi www.zivikras.eu se lahko sprehodimo skozi naravne lepote,  zanimivosti, zgodovinske fakte in kulturo našega Krasa.

Spletni portal Živi kras / Carso vivo, vabi turiste k odkrivanju kraškega okolja in jim zato nudi štirijezične informacije o dogodkih, gostinskih objektih in ostalih splošnih informacijah.

Pobuda spada v sklop deželnega načrta za razvoj podeželja 2007-2013, Os IV Leader, Krajevni razvojni načrt 2007-2013, Lokalna Akcijska Skupina Kras/Gruppo di Azione Locale Carso (LAS/GAL), Ukrep 413, Manevr 3 “Razvoj rekreativnih in kulturnih uslug ter aktivnosti”, Poseg 1 “Razvoj projektov, vezanih na krepitev krajevne identitete in ekokompatibilnega turizma ter/ali turizma vezanega na kulturo”.

Splet: http://www.zivikras.eu/
Facebook: @Živi Kras – Carso vivo