Deželni predsednik

Walter Bandelj

Na umestitvenem zasedanju novega Izvršnega odbora Sveta slovenskih organizacij, ki je potekal v sredo, 6. maja 2015 v Čedadu, je bil za deželnega predsednika izvoljen Walter Bandelj. Novi predsednik SSO Bandelj je že dva mandata vodil pokrajinski SSO na Goriškem, je član deželne posvetovalne komisije za Slovence v FJK in goriški občinski svetnik.

Walter Bandelj se je rodil 27. maja 1970 v Gorici, kjer je tudi obiskoval slovenske šole. Diplomiral je na Državnem strokovnem zavodu za trgovino Ivan Cankar. Poklicno je bančnik. Od mladih let je aktivno sodeloval v skavtski organizaciji in domačem društvu PD Podgora, kjer je bil član mešanega pevskega zbora in moške vokalne skupine Akord. Stalno je tudi sodeloval v odboru Zveze slovenske katoliške prosvete in je član Krožka za družbena vprašanja Anton Gregorčič.

Walter Bandelj je tudi sodeloval v skupini, ki je pred leti pripravila nov statut za Slovensko stalno gledališče.

Novi predsednik SSO Walter Bandelj ima tudi dolgoletne izkušnje na politično-upravnem področju. Bil je petnajst let predsednik goriškega rajonskega sveta v Podgori, leta 2012 pa je bil kot predstavnik stranke Slovenske skupnosti izvoljen v goriški občinski svet.


Izvršni odbor

Trst
Foto Igor Švab

Igor Svab
Pokrajinski predsednik SSO za Tržaško

Ivan Peterlin

Ivo Corva

Foto di Marij Maver

Marij Maver

Matjaž Rustja

Gorica

Franka Padovan
Pokrajinska predsednica SSO za Goriško

Erika Jazbar

Filip Hlede

Marko Černic

Videm

Anna Wedam
Pokrajinska predsednica SSO za Videmsko

Ezio Gosgnach

Luciano Lister

Riccardo Ruttar

Foto di Sandro Quaglia

Sandro Quaglia


Nadzorni odbor

  • Marko Brajnik - Predesednik
  • Aleksander Furlan
  • Michele Coren

Razsodišče

  • Ivo Cotič - Predsednik
  • Sergij Pahor
  • Giuseppe Qualizza