Prizadevanja za boljše šolske pogoje v Romjanu

Predsednika krovnih organizacij Ksenija Dobrila (SKGZ) in Walter Bandelj (SSO) sta se včeraj zjutraj srečala z županom občine Ronke Liviom Vecchietom. Med pogovorom, ki je potekal v občinskih prostorih, so se prisotni dotaknili nekaterih tematik, ki zadevajo slovenski vrtec Barčica in osnovno šolo Ljubke Šorli, pri tem sta oba predsednika pohvalila občinsko upravo za kapilarno postavitev javnih napisov in smerokazov, na katerih so tudi slovenska imena in nazivi. Gre namreč za odlično prakso, po kateri bi se morale zgledovati številne druge občine, ki so vključene v območje izvajanja varstva slovenske narodne skupnosti na podlagi zaščitnega zakona 38/2001.

V sproščenem in odprtem pogovoru sta Dobrila in Bandelj izpostavila štiri točke in prosila za poseg občine, da bi se našla rešitev. Najprej je bilo izpostavljeno stanje na dvorišču osnovne šole Ljubka Šorli v Romjanu, za kar bi bilo najbolj primerno, da bi se ga uredilo na tak način, da bi se sedanja gramozna podlaga zamenjala s površino, na kateri naj bi bili tudi narisane igre. Župan je izpostavil, da je ob koncu leta težko najti zadostna sredstva za taki poseg, kot tudi, da je vzdrževanje šolskih struktur zelo zahtevno. Obljubil pa je, da se bo v prihodnjih dneh soočil s stanjem dvorišča.

Drugo vprašanje je zadevalo nudenje pošolskega pouka v šolskih ali drugih občinskih prostorih, za kar sprašujejo družine učencev in učenk, ki obiskujejo osnovno šolo. Za občinsko blagajno je pošolski pouk zelo draga zadeva, nudenje prostorov pa je otežkočeno zaradi covidnih pravil o razkuževanju. Mogoče bi se rešitev našla v dogovoru z župnijo, kjer je romjanska šola že enkrat domovala. Glede tega pa je potrebno preveriti razpoložljivost s strani novega ronškega župnika.

V obravnavi šolskega prevoza, ki ga izvaja podjetje APT, je bilo ugotovljeno, da prevoz poteka brez večjih težav in da so s to storitvijo starši zadovoljni.

Dobrila in Bandelj sta župana Vecchieta zaprosila še za primeren sedež za Združenje staršev Romjan, ki je v vseh teh letih opravilo zares pomembno delo za razvoj vrtca in osnovne šole s slovenskim učnim jezikom. Sedanji prostori so namreč majhni in že dotrajani. Župan Vecchiet je to potrebo vzel na znanje in obljubil, da se bo pozanimal. Izpostavil je tudi, da glede društvenih sedežev je veliko povpraševanje po občinskih prostorih, ki so žal omejeni. Sedanje izredno stanje zaradi nevarnosti okužb s koronavirusom covid-19 pa je vse skupaj še dodatno obtežilo.

Srečanje med predsednikoma SKGZ in SSO ter ronškim županom se je zaključilo z vzajemno pripravljenostjo po nadaljnjem sodelovanju za dobrobit slovenskega šolstva v Romjanu.

Trst, 1. decembra 2021