Senator Durnwalder je na predlog SSO-ja pisal priporočilo v prid olajšanemu zastopstvu Slovencev v italijanskem parlamentu

Senator Južnotirolske ljudske stranke – SVP Meinhard Durnwalder je včeraj predsedniku 1. stalne komisije za ustavna vprašanja v senatu Dariju Parriniju poslal priporočilo v prid olajšanemu zastopstvu za slovenskega predstavnika v italijanskem parlamentu. Senator Durnwalder je spodbudil predsednika Parrinija, naj komisija priporoči vladi, da v zvezi s predlagano rešitvijo preveri alternativne možnosti, ki bi omogočile boljši dostop do predstavništva državljanov, ki so izraz slovenske jezikovne manjšine rešitve.

Priporočilo je senator SVP napisal na podlagi pisma, ki mu ga je včeraj dopoldne posredoval predsednik SSO Walter Bandelj. V pismu je predsednik Bandelj izpostavil, da sedanji predlog volilnih okrožij za Furlanijo Julijsko krajino ne omogoča nobene olajšane izvolitve, kot je to določeno v členu 26 zaščitnega zakona 38/2001. Razlogi tičijo v dejstvu, da združitev Goriške in Tržaške v eno samo okrožje ne upošteva številčnosti slovenske manjšine v razmerju s celotnim prebivalstvom. Krivično je tudi, da se je Slovence na Videmskem ločilo od goriškega in tržaškega slovenskega volilnega telesa. Nova razdelitev tako ne prinaša nobene novosti in slovenski predstavnik v parlamentu bo še vedno odvisen od dobre volje ene izmed večjih strank italijanskega političnega konteksta.

Na koncu je predsednik SSO še enkrat spomnil na zgledno ureditev Republike Slovenije za zagotovljeno zastopanost italijanskega in madžarskega predstavnika v Državnem zboru. Obe jezikovni manjšini namreč svojega poslanca izvolita na podlagi posebnih volilnih okrožij.  

Trst, 11. december 2020

Tiskovni urad SSO