ESOF2020: SSO uspešno predstavil tri multimedijske inštalacije o trajnostnem razvoju

Obiskovalci na razstavnem prostoru evropskega projekta LightingSolutions

ESOF je mednarodni forum znanosti in inovacije v Evropi, ki poteka od leta 2004 vsaki dve leti odvija v različnem evropskem mestu. Zadnji je bil leta 2018 v francoskem Toulousu. Kljub omejitvam zaradi koronavirusa je v sredo, 2. septembra  2020 potekala v starem pristanišču v Trstu otvoritvena svečanost, ki jo je uvedel Stefano Fantoni, vodja organizacijskega odbora ESOF2020. Navzoča sta bila minister za univerzo in znanost Gaetano Manfredi ter kardinal in vatikanski državni tajnik Pietro Parolin, ki je bil tudi slavnostni govornik.

Kardinal Pietro Parolin je v svojem nagovoru poudaril, da »vse je v razmerju, vse je povezano …« Tako nas papež Frančišek v okrožnici Laudato si’ svari, da se kot človeška družina združimo v iskanju trajnostnega in celostnega razvoja. Zato moramo danes govoriti o integralni ekologiji, ki predpostavlja holističen pogled na stvarstvo in na odnos med njim in človekom. Potrebno je, da začnemo razmišljati o teh razsežnostih tudi v našem vsakdanjem življenju, pri načrtovanju vseh naših  dejavnosti in pri vzgoji naših mladih ljudi. To je bil tudi glavni vzgib, da se je Svet slovenskih organizacij začel že pred leti ukvarjati s trajnostnim razvojem, od leta 2007, ko se je kot deležnik neprofitnega sektorja vključil v razmišljanja o strategijah trajnostne rasti in o njenih posledicah na lokalni razsežnosti.

Na prvi inštalaciji je bil v produkciji SSO-ja predvajan trojezičen dvajsetminutni dokumentarec o dejavnostih evropskega projekta LightingSolutions.

Otvoritvene svečanosti se je udeležilo več kot tisoč obiskovalcev, na vseh petih dneh devete izdaje bienalne znanstvene prireditve pa je sodelovalo več kot 700 znanstvenikov iz 40 držav, ki so bili zaradi covida-19 delno povezani po spletu, saj so bila predavanja predvsem na daljavo.

Prisotnost SSO na ESOF-u ima poseben pomen, saj je bila edina slovenska zamejska organizacija navzoča z lastnim razstavnim prostorom v samem jedru dogajanja tega pomembnega foruma evropskega formata. 

Ekipa SSO-ja je pripravila 3 multimedijske inštalacije, razstavni prostor pa je z inovativnim pristopom oblikovalo podjetje Sintesi. Na prvi inštalaciji je bil v produkciji SSO-ja predvajan dvajsetminutni dokumentarec o dejavnostih evropskega projekta LightingSolutions v treh jezikih: slovenščini, italijanščini in angleščini. Predstavili smo kontekst mednarodnih sporazumov, ki se ukvarjajo s podnebnimi spremembami: od Stockholmske, do Kyotske in Pariške konference. V tej luči so prikazali splošne cilje čezmejnega projekta in predstavili dejavnosti, ki so bile izvedene v štirih obmejnih občinah, ki so kot SSO partnerji v tem projektu: Šempeter-Vrtojba, Tolmin, Doberdob in Medea. S pilotnimi projekti, ki so bili uresničeni v okviru projekta LightingSolutions, so prihranili od 28% do 55% električne energije in posledično ogljikovih izpustov. Skupno so na čezmejnem območju prihranili 66 ton CO2 na letni osnovi.

Na drugi inštalaciji je maskota Flash posredovala zadnje zanimivosti s področja trajnostnega razvoja, od mobilnosti, do sončne energije, kinetične baterije in drugih.

Na tretji inštalaciji pa so gostili Program čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Italia-Slovenija – 2014-2020, ki je celovito predstavil nabor projektov financiranih na 2. osi: ta je posvečena nizkoogljičnim strategijam in energetskim akcijskim načrtom. Program izvaja pomembno vlogo pri uresničevanju trajnostnega gospodarstva, saj je vrsta učinkovitih projektov konkretno prispevala k znižanju nivoja izpustov ogljikovega dioksida in tako pripomogla k uresničitvi ciljev, ki jih zasledujejo mednarodni sporazumi.

Vodja projekta LightingSolutions Ivo Corva in slovenski veleposlanik Tomaž Kunstelj.

Ekipa SSO je bila deležna tudi različnih obiskov, med katerimi sta bila predsednik ESOF-a Fantoni in župan nizozemskega mesta Leiden, ki bo leta 2022 gostilo naslednjo izvedbo znanstvenega foruma. Še posebno pa so bili počaščeni z obiskom tržaškega župana Roberta Dipiazze in ambasadorja Republike Slovenije Tomaža Kunstlja, ki sta si ogledala  inštalacije SSO z bogato vsebino.

Prisotnost publike je bila na petdnevnem znanstvenem forumu zaradi pandemije covida-19 precej okrnjena. Pred pandemijo je bilo napovedanih več tisoč obiskovalcev. Seveda so se po sili razmer stvari razpletle v drugo smer, so pa vseeno gostili na razstavnem prostoru projekta SSO LightingSolutions več kot 800 obiskovalcev različnih narodnosti, med katerimi so levji delež imeli prav mladi. To je posebno spodbuden podatek, ki navdaja z upanjem za prihodnost.

ESOF2020 se je zaključil/končal v nedeljo, 6. septembra, s sklepno prireditvijo ob navzočnosti predsednika vlade Giuseppeja Conteja in  ministra za gospodarstvo in infrastrukturo Stefana Patuanellija.

Vir: Novi glas, Liljana Filipčič – 10.9.2020